Arver du og din samlever hinanden?

8. maj 2024

Mens ægtefæller automatisk er underlagt en række lovbestemte regler om arv, der sikrer dem rettigheder og beskyttelse ved den anden ægtefælles død, står ugifte samlevende over for en anden virkelighed. Det kan føre til en sårbar situation i tilfælde af den enes død, idet ugifte samlevende ikke automatisk arver hinanden.

Ugifte samlevende arver ikke hinanden
Uanset varigheden af samlivet og uanset om I har fælles børn eller ej, så opnår ugifte samlevende ikke ret til at arve hinanden. Ønsker I at arve hinanden, er det derfor altid nødvendigt at oprette et testamente, idet arven efter jer ellers skal fordeles i overensstemmelse med arvelovens almindelige regler. Det betyder, hvis I efterlader jer børn, at børnene arver det hele – det gælder også, selvom børnene er umyndige. Denne situation vil ofte tvinge den længstlevende til at sælge det fælles hjem, så børnene kan få deres arv udlagt.

Sikring af hinanden ved hjælp af et udvidet samlevertestamente
Ugifte samlevende har mulighed for at oprette et gensidigt samlevertestamente og ved opfyldelse af visse betingelser også et udvidet samlevertestamente. For at oprette et udvidet samlevertestamente skal du og din samlever være enige om at oprette et gensidigt testamente og derudover opfylde følgende kriterier:

  • I skal have boet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i minimum to år eller bo sammen på fælles bopæl og have, vente eller have haft fælles børn
  • I skal kunne indgå ægteskab med hinanden
  • Ingen af jer må være gift eller separeret
  • Hverken du eller din samlever må sidde i uskiftet bo

Med et udvidet samlevertestamente er det muligt at opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har fuldstændigt særeje i deres ægteskab. Det giver blandt andet mulighed for, at den længstlevende forlods kan udtage genstande til personligt brug, at der kan tillægges den længstlevende fortrinsret til at overta-ge aktiver inden for sin arvelod, ligesom den længstlevende har mulighed for at benytte sig af reglerne om suppleringsarv. En samlever kan dog aldrig sidde i uskiftet bo.

Med et udvidet samlevertestamente er det muligt at testere 7/8 dele af boet til hinanden således, at eventuelle livsarvinger (børn) alene arver 1/8 af boet i tvangsarv. Har førstafdøde ingen livsarvinger, har den længstlevende mulighed for at arve hele boet. På denne måde er det muligt at sikre, at den længst-levende ikke pludselig er nødsaget til at sælge det fælles hjem for at udrede arv til førstafdødes arvinger.

Ønsker du at sikre din samlever i mindre grad end ved et udvidet samlevertestamente, hvor samleveren arver 7/8, kan I oprette et almindeligt gensidigt testamente, hvor længstlevende (hvis førstafdøde har børn) arver 3/4 af arven efter førstafdøde. Det er også muligt blot at lade samleveren arve specifikke aktiver som f.eks. indbo, bil eller en andel af huset, mens øvrige aktiver skal tilgå børnene.

Hverken det gensidige samlevertestamente eller det udvidede samlevertestamente giver adgang til, at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Det er heller ikke muligt at undgå at betale 15 % i boafgift, da det alene er ægtefæller, der kan arve hinanden afgiftsfrit.

Særligt om pensionsopsparinger og livsforsikringer
Pensionsopsparinger og livsforsikringer udbetales udenom boet og følger som udgangspunkt hverken arvelovens arverækkefølge eller fordelingen i et eventuelt testamente. Hvis ikke du selv har indsat en begunstiget på dine pensions- eller forsikringsordninger, tilfalder midlerne dine nærmeste pårørende. Din samlever betragtes som din nærmeste pårørende, når I har boet sammen i to år umiddelbart før din død, eller hvis I har, venter eller har haft fælles børn. Kan din samlever ikke betragtes som din nærmeste pårørende, er det i stedet dine børn, der anses som dine nærmeste pårørende. Ønsker du, at pengene skal deles mellem din samlever og dine børn, eller ønsker du alene at sikre dine børn, selvom din samlever anses som din nærmeste pårørende, skal du selv ændre begunstigelsen. Ved ikke at tage stilling til om det er de rette personer, der er begunstiget, risikerer du, at pengene havner hos andre end dem, du havde tænkt skulle arve.

Bemærk, at hvis din police er tegnet før 2008, er din samlever ikke blandt dine nærmeste pårørende, og du skal derfor selv indsætte din samlever, hvis du ønsker at begunstige vedkommende i disse ordninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til ugifte samlevendes retsstilling eller ønsker at høre nærmere herom, er du vel-kommen til at kontakte advokat Anne Koch på mail ank@roesgaardadvokater.dk eller tlf. 51 29 28 50.