Brug af bonusaftale i din virksomhed

11. april 2023

En bonusaftale kan være relevant for din virksomhed, hvis du ønsker at øge jeres medarbejderes fokus på din virksomheds kerneopgave. En bonusaftale kan således være et relevant værktøj til at belønne de medarbejdere, som yder en særlig vigtig indsats for virksomheden.

Din virksomhed kan også anvende en bonusordning, hvor der ikke er mulighed for generelle lønreguleringer til de ansatte. Her kan en bonusaftale være med til at styrke medarbejdernes motivation for en god performance, da der er mulighed for bonus, hvis fastsatte målsætninger opnås. En bonusordning kan således blive en fordel for din virksomhed, da der alene udbetales mere i løn, hvis din virksomhed præsterer godt.

Hvis du allerede i dag betaler bonus til medarbejderne, men I ikke har en nedskrevet bonusordning, så anbefales det, at I får udarbejdet og nedskrevet vilkår for bonusordningen, da I ellers risikerer, at medarbejderen opnår ret til fast bonus, eller at medarbejderne får krav på godtgørelser.

Roesgaard Advokater er naturligvis behjælpelig med at udarbejde eller opdatere jeres bonusaftaler.

Hvad skal en bonusaftale indeholde?

Formålet med bonusaftalen skal være klart defineret i jeres aftale. Dette uanset om formålet med aftalen er at øge virksomhedens omsætning/resultat eller skaffe nye kunder.

Et klart defineret formål hjælper med at sætte klare bonusmål, som gør bonusaftalen anvendelig og nem at forholde sig til – både for din virksomhed og dine medarbejdere. Klare bonusmål hjælper også til at definere, hvornår der er sket en opnåelse af målsætning, og hvordan det måles.

Du bør desuden tage stilling til, hvor meget der udbetales i bonus, og om der er tale om et fast eller variabelt beløb i bonusudbetaling. Hvis der er tale om et variabelt beløb, så bør du desuden overveje at få aftalt et loft for bonusbeløbet.

Desuden skal du tage stilling til, om der skal afregnes pension af medarbejdernes bonusbeløb. Du skal her være særligt opmærksom på, at hvis medarbejderne er ansat under overenskomst, så kan der være krav om, at der afregnes pension af bonussen.

Skal bonusaftalen være permanent eller engangsaftale?

Din virksomhed bør tage stilling til, om jeres bonusaftale vedrører en engangsbonus, eller om der er tale om en mere permanent ordning. I skal være særligt opmærksom på, at hvis en engangsbonus fornyes flere gange, så kan det udvikle sig til en permanent ordning, som først vil ophøre, når I opsiger denne.

Din virksomhed risikerer at blive mødt med et godtgørelseskrav for usaglig afskedigelse, hvis du opsiger bonusaftalen, og at dine medarbejdere anser det for en opsigelse fra virksomhedens side, hvis grundlaget for opsigelsen af bonusaftalen ikke er i orden.

Det er derfor relevant at overveje, hvordan bonusaftalen skal udformes, og om der er tale om bonus for en bestemt periode, eller om bonusmålene løbende kan ændres.

Betydning for bonus, hvis medarbejdernes forhold ændrer sig

Hvis din medarbejder afholder ferie eller er syg, bør din bonusaftale tage stilling til, hvordan bonussen beregnes og betales til medarbejderne. Her kan forhold som hvorvidt medarbejderne er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven spille ind.

Hvis én af dine medarbejdere er fraværende grundet graviditet, barsel eller adoption, så bør bonusaftalen også tage stilling til, hvordan der beregnes bonus – f.eks. at medarbejderen er omfattet af bonusordningen, når vedkommende modtager helt eller delvist løn.

Hvis en medarbejder fratræder, så er det også en god idé, at der tages stilling til, hvornår medarbejderen får udbetalt bonus, og om der sker forholdsmæssig udbetaling af bonus, hvis fratrædelse sker midt i en løbende bonusperiode. Du skal her særligt være opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er muligt at aftale for funktionærer, at de ikke har ret til forholdsmæssig bonus.

Kontakt Roesgaard Advokater, som gerne bistår med udarbejdelse og rådgivning vedrørende bonusaftale i din virksomhed.

Skrevet af:

Advokat