Brug af konkurrenceklausul i din virksomhed

13. februar 2023

Det kan hos din virksomhed være en god idé at gøre brug af en konkurrenceklausul i medarbejdernes ansættelsesforhold. Konkurrenceklausulen får betydning, når jeres medarbejdere stopper deres ansættelsesforhold, da de bl.a. sætter begrænsninger for, hvilke job medarbejderne efterfølgende kan påtage sig.

Hvis du ønsker at høre nærmere omkring brug af en konkurrenceklausul, så er du naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for nærmere rådgivning.

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en klausul, hvor din medarbejder forbydes at tage ansættelse i en virksomhed, som er i konkurrence med din virksomhed.

Din tidligere medarbejder har stadig mulighed for at underskrive en ansættelseskontrakt hos en af dine konkurrenter, men medarbejderen må ikke tiltræde den nye stilling før, at konkurrenceklausulen er bortfaldet.

Konkurrenceklausulen er også med til at forhindre, at din medarbejder starter sin egen konkurrerende virksomhed. Det er dog tilladt for medarbejderen at lave mindre indledende forberedelser.

En konkurrenceklausul indgået efter 1. januar 2016 kan gælde for alle lønmodtagere. Der er dog krav om, at din medarbejder:

  • Indtager en særligt betroet stilling, eller at din virksomhed har aftalt, at I må udnytte en opfindelse, som din medarbejder har gjort
  • Din medarbejder skal have oplyst, at der gælder en konkurrenceklausul
  • Din medarbejder skal have arbejdet uafbrudt hos din virksomhed i mindst seks måneder
  • Din medarbejder skal have kompensation for den periode, hvor klausulen gælder
  • Din medarbejder skal have alle oplysninger om ovenstående punkter på skrift

Opsigelse af konkurrenceklausul

Det er alene din virksomhed, som kan opsige konkurrenceklausulen. Dette kan ske med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvis konkurrenceklausulen er indgået efter den 1. januar 2016.

Konkurrenceklausulen kan desuden bortfalde, hvis du opsiger eller bortviser din medarbejder uden, at vedkommende har givet rimelig anledning hertil.

Hvis din medarbejder handler i strid med konkurrenceklausulen

Normalt aftales en konventionalbod for overtrædelse af en konkurrenceklausul. Dette er en aftalt bøde, som giver din virksomhed ret til økonomisk kompensation, hvis din medarbejder overtræder den aftalte klausul.

Konventionalboden skal betales, uanset om din virksomhed har lidt et tab ved overtrædelsen af konkurrenceklausulen. Det er ligeledes sædvanligt, at der, udover konventionalboden, er aftalt, at din virksomhed kan kræve yderligere erstatning, hvis din virksomhed har lidt et tab som følge af overtrædelsen.

Hvis din virksomhed bliver opmærksom på, at en medarbejder overtræder en konkurrenceklausul, så er Roesgaard Advokater naturligvis behjælpelig med håndtering heraf – eventuelt ved nedlæggelse af et fogedforbud.

Hvad sker der med konkurrenceklausulen, hvis din medarbejder opsiges eller bortvises?

Din medarbejder er som udgangspunkt bundet af konkurrenceklausulen, hvis bortvisningen er sket berettiget. Medarbejderen mister ligeledes retten til kompensation.

Hvis medarbejderen derimod er blevet uberettiget bortvist, vil klausulen i visse tilfælde bortfalde.

Din medarbejder vil som udgangspunkt også være bundet af klausulen, hvis din medarbejder selv har været årsagen til, at opsigelsen fandt sted.  Er det omvendt pga. din virksomheds forhold, at medarbejderen blev opsagt, så gælder konkurrenceklausulen som udgangspunkt ikke. Det kan f.eks. være pga. nedskæringer eller omstruktureringer.

Kompensation

Hvis klausulen med din medarbejder er indgået efter den 1. januar 2016, skal kompensationen opgøres enten som 40 % eller 60 % af din medarbejders løn på fratrædelsestidspunktet. Differencen afhænger af varigheden på klausulen.

Kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb for de første to måneder og derefter månedsvis indtil udløbet af klausulen. Hvis din medarbejder har fundet et andet passende arbejde i klausulens bindingsperiode, så nedsættes kompensationsbeløbet til hhv. 16 % eller 24 %.

Der sker ikke en reduktion af engangsbeløbet.

Hvor længe gælder en konkurrenceklausul?

Konkurrenceklausulen træder i kraft, når din medarbejder fratræder sin stilling og ikke længere modtager løn fra din virksomhed.

Er konkurrenceklausulen med din medarbejder indgået skriftligt efter den 1. januar 2016, er den som udgangspunkt gyldig i den periode, der er aftalt. Klausulen kan dog maksimalt gælde i en 12-måneders periode.

Det er vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på, hvor længe din medarbejder har været ansat. Hvis medarbejderen har været ansat i mindre end seks måneder, så kan din medarbejder ikke blive bundet af en konkurrenceklausul.

Læs også om kundeklausuler her.

Skrevet af:

Advokat