Brug af kundeklausul i din virksomhed

20. februar 2023

Det kan hos din virksomhed være en god idé at gøre brug af en kundeklausul i medarbejdernes ansættelsesforhold. Ansættelsesklausulerne får betydning, når jeres medarbejdere stopper deres ansættelsesforhold, da de sætter begrænsninger for hvilke kunder, medarbejderne efterfølgende kan kontakte og arbejde med.

Ønsker du at høre nærmere om brug af en kundeklausul, så er du naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for rådgivning.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er et forbud mod, at din medarbejder har en erhvervsmæssig forbindelse til din virksomheds kunder og forretningsforbindelser. Dette betyder også, at din medarbejder ikke kan få ansættelse hos din virksomheds kunder og forretningsforbindelser.

Din virksomhed skal være opmærksom på, at kundeklausulen ikke forhindrer din medarbejder i at tage ansættelse hos en af dine konkurrenter, men den forhindrer medarbejderen i at arbejde med bestemte kunder eller bestemte samarbejdspartnere for en periode.

Klausulen omfatter som udgangspunkt alle former for forretningsforbindelser, som din virksomhed har. Det kan f.eks. være dine leverandører, dine klienter og kunder, eventuelt agentforetagender mv.

Kundeklausuler kan være ganske begrænsende for din medarbejder, hvorfor lov om ansættelsesklausuler stiller en række krav til din virksomhed for, at I gyldigt kan indgå en kundeklausul. Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning hos Roesgaard Advokater, hvis ansættelsesforholdet indeholder en kundeklausul, eller din virksomhed ønsker at pålægge medarbejdere en kundeklausul.

Gyldig kundeklausul

Er kundeklausulen indgået efter 1. januar 2016, kan den gælde for alle former for lønmodtagere. Din virksomhed skal være opmærksom på, at en række krav skal være opfyldt før, at din medarbejder pålægges en gyldig kundeklausul. Betingelserne er:

 • Aftalen angår alene kunder eller forretningsforbindelser, som din medarbejder har haft forretningsmæssig forbindelse til inden for de seneste 12 måneder før opsigelsen.
 • Din medarbejder har arbejdet uafbrudt i din virksomhed i minimum seks måneder.
 • Din medarbejder kan maksimalt blive bundet af klausulen i 12 måneder efter, at vedkommende er fratrådt.
 • Din medarbejder skal have kompensation i den periode, hvor klausulen er gældende. 
 • Din medarbejder skal have alle ovenstående oplysninger på skrift.

  Hvis din medarbejder handler i strid med kundeklausulen

  Overtrædelse af en kundeklausul medfører typisk, at medarbejderen skal betale en aftalt konventionalbod.

  Dette er en aftalt bøde, der giver din virksomhed ret til økonomisk kompensation, hvis medarbejderen overtræder klausulen. Din virksomhed kan berettiget til at modtage konventionalboden, uanset om der er lidt et tab ved overtrædelsen eller ej. Normalt aftales der også, at din virksomhed er berettiget til yderligere erstatning for tab, som vil komme udover den aftalte konventionalbod.

  En kundeklausul bør indeholde et afsnit om, at din medarbejder ikke kan nøjes med at betale konventionalboden og derefter være frigjort fra klausulen. Medarbejderen skal således være forpligtet til at betale hver måned, hvor klausulen overtrædes.

  Hvis der ikke er aftalt en konventionalbod i kundeklausulen, kan din virksomhed have mulighed for at kræve erstatning af jeres medarbejder, hvis vedkommende overtræder klausulen. Dette kræver dog, at I kan påvise et tab som følge af overtrædelsen.

  En løbende overtrædelse af en kundeklausul kan også stoppes via et fogedforbud.

  Bortvisning/opsigelse

  Din medarbejder er som udgangspunkt bundet af kundeklausulen, hvis bortvisningen er berettiget. Medarbejderen mister ligeledes retten til kompensation.

  Er medarbejderen derimod blevet uberettiget bortvist, vil klausulen i visse tilfælde bortfalde.

  Din medarbejder vil som udgangspunkt også være bundet af klausulen, hvis din medarbejder selv har været årsagen til, at opsigelsen fandt sted.  Er det omvendt pga. din virksomheds forhold, at medarbejderen blev opsagt, så gælder konkurrenceklausulen som udgangspunkt ikke. Det kan f.eks. være pga. nedskæringer eller omstruktureringer.

  Kompensation

  Hvis klausulen med din medarbejder er indgået efter den 1. januar 2016, skal kompensationen opgøres enten som 40 % eller 60 % af din medarbejders løn på fratrædelsestidspunktet. Differencen afhænger af varigheden på klausulen.

  Kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb for de første 2 måneder og derefter månedsvis, indtil klausulen udløber. Har din medarbejder fundet et andet passende arbejde i klausulens bindingsperiode, så nedsættes kompensationsbeløbet til hhv. 16 % eller 24 %.

  Der sker ikke en reduktion af engangsbeløbet.

  Hvor længe gælder en kundeklausul?

  Kundeklausulen træder i kraft, når din medarbejder fratræder sin stilling og ikke længere modtager løn fra din virksomhed.

  Er konkurrenceklausulen med din medarbejder indgået skriftligt efter den 1. januar 2016, er den som udgangspunkt gyldig i den periode, der er aftalt. Klausulen kan dog maksimalt gælde i en 12-måneders periode.

  Det er vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på, hvor længe din medarbejder har været ansat. Har medarbejderen været ansat i mindre end seks måneder, så kan din medarbejder ikke blive bundet af en kundeklausul.

  Hvis din virksomhed bliver opmærksom på, at en medarbejder overtræder en kundeklausul, så er Roesgaard Advokater naturligvis behjælpelig med håndtering heraf, eventuelt ved nedlæggelse af et fogedforbud.

  Læs her mere om konkurrenceklausuler.

  Skrevet af:

  Advokat