Dette skal du være opmærksom på i din direktørkontrakt

15. marts 2023

Er du enekapitalejer i dit selskab, så er det ifølge selskabsloven lovpligtigt, at der er en direktørkontrakt, da det er et lovkrav, at alle aftaler mellem en enekapitalejer og et kapitalselskab skal kunne dokumenteres.

Selv hvis du ikke er enekapitalejer, så anbefales det, at der udarbejdes en direktørkontrakt, da den skaber forudsigelige rammer for virksomheden og direktøren.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du udarbejder en direktørkontrakt. Roesgaard Advokater står naturligvis til rådighed, såfremt du ønsker hjælp til udarbejdelsen af en direktørkontrakt.

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er kontrakten mellem en virksomhed og virksomhedens direktør. Direktørkontrakten er med til at sætte rammerne for samarbejdet mellem virksomheden og direktøren, da den indeholder de vigtigste vilkår, som f.eks. løn, opsigelsesvarsel og ansvarsområder.

Direktøren skal varetage virksomhedens daglige drift og ledelse, hvorfor det er vigtigt, at fremgangsmåden for dette er klart defineret.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Direktøren har en vigtig rolle i selskabet, hvorfor du skal sikre dig, at der er en klar forventningsafstemning omkring direktørens vilkår og arbejdsrolle – og at disse kan dokumenteres. På den måde kan eventuelle tvister og uenigheder undgås.

Der findes ikke særlige lovkrav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Der er i høj grad aftalefrihed mellem direktøren og selskabet, hvorfor det er op til jer at afgøre, hvad der skal være en del af direktørkontrakten. Det betyder også, at direktørkontrakten skal regulere flere forhold, end hvad man normalt er vant til i en sædvanlig ansættelseskontrakt.

De mest almindelige vilkår i en direktørkontrakt er:

  • Dato for tiltrædelse
  • Direktørens ansvarsområde
  • Bibeskæftigelse
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Løn
  • Ferie
  • Håndtering af sygdom
  • Opsigelsesvarsel
  • Afgørelse af tvister

Registrering af direktør hos Erhvervsstyrelsen

En direktør skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og bliver således omfattet af selskabslovens regler vedrørende direktører. Selskabsloven sætter derfor – udover jeres direktørkontrakt – retningslinjer for, hvad en registreret direktør har af rettigheder, ansvar og opgaver.

Hvis en medarbejder har direktørtitel, men ingen ansvarsområder eller opgaver som en direktør eller ikke registreres som direktør, så skal vedkommende have en sædvanlig ansættelseskontrakt, da en direktørkontrakt ikke vil være rammende for ansættelsesforholdet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal have en direktørkontrakt eller en ansættelseskontrakt, så er du velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for nærmere rådgivning.

Skrevet af:

Advokat