Entreprisekontrakten – når du handler med forbrugere

11. april 2022

Hvis du skal indgå en entreprisekontrakt med en forbruger, skal du generelt være opmærksom, da forbrugere er særligt beskyttet i lovgivningen. Det har betydning for de kontrakter, som du indgår med en eventuel underentreprenør.

Nedenfor har vi lavet et par nedslag i noget af det, du skal være opmærksom på.


Forældelse

Normalt i byggebranchen arbejder man med en absolut forældelsesfrist på 5 år. Når din kontraktpart er forbruger, er man dog forpligtet af en forældelsesfrist på 10 år – et forhold der ikke kan fraviges, også selvom man fx har aftalt, at AB 18 er gældende i aftaleforholdet.

Det er derfor vigtigt, at man som entreprenør får denne forlængede ansvarsperiode ført videre ned i sine kontrakter med underentreprenører, da man ellers risikerer at havne i ”entreprenørklemmen”, hvor du kun kan rette kravet mod den ansvarlige underentreprenør i 5 år, og derfor selv må stå til ansvar i de resterende 5 år.


Tvisteløsning

Overfor forbrugere kan man ikke aftale voldgift som værneting forud for, at en tvist opstår. Udgangspunktet er derfor altid ankenævn eller de civile domstole.
Igen er det vigtigt at føre videre ned i systemet, således at dine underentreprenører accepterer samme værneting, i det tilfælde at underentreprenøren skal medinddrages under en tvist.

Skrevet af:

Advokatfuldmægtig

Udbuds- og entreprisespecialist