Husk indberetningen af skat og undgå dagbøder

17. juni 2024

Fristen for at indsende oplysningsskemaet for indkomståret 2023 nærmer sig for selskaber, som har ordinært regnskabsår (dvs. fra 1. januar – 31. december) samt for selvstændige erhvervsdrivende /personligt ejede virksomheder og borgere med udenlandsk indkomst eller ejendom.

Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV) og interessentskaber (I/S) skal udfylde oplysningsskemaet (der tidligere blev kaldt ’selvangivelsen’) via Skattestyrelsens digitale TastSelv-platform inden den 1. juli 2024. For kapitalselskaber (ApS og A/S) er seneste oplysningsfrist den 30. juni 2024.

Det kan tage tid at fremskaffe data vedrørende udenlandske forhold, men der gælder ikke desto mindre den samme oplysningspligt. Ved for sen indberetning vil der blive udstedt dagbøder på 200 kr. pr. dag, dog maksimalt 5.000 kr. Bøderne tilskrives automatisk årsopgørelsen. Skattemyndighederne vil kun i særlige tilfælde eftergive en bøde. Det kræver nemlig, at skatteyderen eller dennes revisor kan dokumentere f.eks. akut opstået sygdom opstået lige inden fristen.

Mange små og mellemstore virksomheder fravælger professionel hjælp til den skattemæssige indberetning, men det kan ende med at koste både tid og penge. Problemerne, der kan opstå, kan f.eks. dreje sig om, at der opstår forvirring om, hvad der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, og hvad der skal oplyses til Skattestyrelsen. I visse tilfælde kan der også opstå to delperioder i samme indkomstår, sådan at der er flere indberetningsfrister at holde styr på. Det sker typisk ved omstruktureringer eller ophør og fusion af selskaber.

Kort sagt er der masser at holde styr på i forbindelse med indberetningen til Skattestyrelsen. Er du tvivl om hvad, og hvordan du skal indberette til Skattestyrelsen, kan du med fordel rådføre dig med en revisor eller skatteadvokat.

Endelig er der også mulighed for at søge vejledning hos Skattestyrelsen. Som virksomhedsejer skal du gå ind på skat.dk/erhverv, derefter vælge ’Oplys årets resultat’ og herefter trykke på TastSelv Erhverv, hvis du ejer et A/S eller et ApS. Har du en enkeltmandsvirksomhed, tryk da på ’Oplys din virksomheds resultat i TastSelv Borger’, log ind, og følg flowet i TastSelv. Nogle virksomhedsejere i mindre virksomheder vil måske opleve Skatteministeriets systemer som ’Kafkask’, men den gode nyhed er, at der er hjælp at hente.

Hos Roesgaard Advokater er vi klar til at hjælpe, sådan at de ærgerlige bøder kan undgås.