Opsigelse af medarbejdere

20. november 2022

Hvordan opsiges en medarbejder?

Ved opsigelse af en medarbejder er det vigtigt, at din virksomhed forinden har undersøgt følgende:

 1. Skal opsigelsen af din medarbejder være sagligt begrundet?
 2. Hvor langt et opsigelsesvarsel, som din medarbejder har?

Derudover skal du overveje, om din medarbejder skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i en eventuel opsigelsesperiode.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler og forpligtelser din virksomhed skal være særligt opmærksom på, når I ønsker at opsige en medarbejder.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for rådgivning og sparring, hvis du overvejer at opsige en medarbejder.


Opsigelsesvarsel

Din medarbejders opsigelsesvarsel afhænger af flere ting.

Først og fremmest vil din medarbejders opsigelsesvarsel normalvis fremgå af ansættelseskontrakten.

Hvis din medarbejder er funktionær, så følger opsigelsesvarslet af funktionærlovens regler herom.  Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges til ugunst for din medarbejder – heller ikke, hvis I har en anden aftale i jeres ansættelseskontrakt.

Hvis din medarbejder ikke er funktionær, men din virksomhed er omfattet af en overenskomst – eller I har aftalt at følge en overenskomst – så følger opsigelsesvarslet typisk af den kollektive overenskomst.
Du skal være opmærksom på, at visse lønmodtagere har krav på overenskomstmæssige vilkår, selvom virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Dette kan blandt andet gælde for medarbejdere, som er ansat efter fleksjobordningen.

Hvis din medarbejder ikke er funktionær, og din virksomhed ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, så kan I frit aftale opsigelsesvarslet, som skal anvendes i opsigelsesperioden.  

Du skal være opmærksom på, at der skal fremgå et opsigelsesvarsel i din medarbejders ansættelseskontrakt. Hvis du er i tvivl om, hvilket opsigelsesvarsel din medarbejder skal have, så er Roesgaard Advokater naturligvis behjælpelig hermed.  


Begrundelse for opsigelsen

Hvis din medarbejder er omfattet af funktionærloven, så kan vedkommende forlange, at du skriftligt oplyser årsagen til, at du har opsagt vedkommende.

Begrundelse for opsigelsen kan have betydning ved vurderingen af, om opsigelsen er saglig/berettiget.

Baggrunden for en opsigelse vil typisk kunne opdeles på følgende måde:

 • Forholdene hos din virksomhed (f.eks. besparelser og organisatoriske ændringer)
 • Medarbejderens forhold (f.eks. medarbejderens præstation eller adfærd på arbejdspladsen. Her kan der blive lagt vægt på, om du tidligere har givet en skriftlig advarsel)


Hvornår skal en opsigelse være sagligt begrundet?

Funktionærer, som har mere end 12 måneders anciennitet, har krav på, at opsigelsen er sagligt begrundet i din virksomheds eller din medarbejders forhold.

Hvis din medarbejders ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, skal opsigelsen være saglig efter ni måneders ansættelse. Dette gælder også, hvis din medarbejder er funktionær og ansat efter en overenskomst.

Hvis din medarbejder ikke er funktionær eller omfattet af en overenskomst i sin ansættelse, så er der intet krav om saglighed, når du opsiger din medarbejder.  


Godtgørelse for usaglig opsigelse

Hvis din medarbejder er funktionær og har været ansat mindst et år på opsigelsestidspunktet, eller hvis din medarbejders ansættelsesforhold har været omfattet af en overenskomst i mindst ni måneder, så er din medarbejder beskyttet mod usaglig opsigelse.

Hvis du opsiger en medarbejder, som er beskyttet mod usaglig opsigelse, kan du blive mødt med et krav på godtgørelse, hvis du ikke kan dokumentere, at opsigelsen er saglig.

Hvis din medarbejder er funktionær, så kan godtgørelsen være op til fire måneders løn, som skal betales udover din medarbejders løn.

Hvis din medarbejders ansættelsesforhold har været omfattet af en overenskomst, er godtgørelsen afhængig af din medarbejders anciennitet, som kan udmåles til op til to ugers løn per ansættelsesår, udover medarbejderens krav på løn i opsigelsesperioden.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt opsigelsen af din medarbejder er saglig, så er Roesgaard Advokater naturligvis behjælpelig med udarbejdelsen og rådgivning omkring opsigelsen.  


Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis din medarbejder er funktionær og har været ansat i din virksomhed i henholdsvis 12 eller 17 år, så har din medarbejder ret til en fratrædelsesgodtgørelse på fratrædelsestidspunktet. Godtgørelsen udgør henholdsvis en og tre måneders løn.

Hvis din medarbejders ansættelsesforhold har været omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde regler om, at din medarbejder får en godtgørelse ved fratrædelse, når vedkommende opsiges. Dette er typisk ved tre, fem eller otte års ansættelse i din virksomhed.
Overenskomsten vil typisk også regulere størrelsen på fratrædelsesgodtgørelsen.  


Opsigelse af særligt beskyttede medarbejdere

Nogle af dine medarbejdere kan være underlagt særlige opsigelsesregler, hvor der er høje godtgørelser, hvis du opsiger medarbejderen på forkert vis.

Det er primært i forhold til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, hvor du kan blive mødt med meget høje krav om godtgørelser, hvis opsigelsen er i strid med disse regler.

Ligestillingslovene er indført for, at alle medarbejdere skal behandles lige. Det betyder, at din virksomhed ikke må opsige en medarbejder på baggrund af følgende kriterier:

 • Graviditet
 • Køn
 • Alder
 • Handicap
 • Etnicitet
 • Religion
 • Seksualitet
 • Politisk overbevisning

Opsiger din virksomhed en særligt beskyttet medarbejder, kan vedkommende få tilkendt en godtgørelse, hvis det vurderes, at der er lagt vægt på ovenstående kriterier – eller at din virksomhed ikke kan løfte bevisbyrden for, at der ikke er lagt vægt på kriterierne. Det kan være en særdeles vanskelig bevisbyrde at løfte for din virksomhed.

Godtgørelserne er høje, og din virksomhed risikerer at skulle betale 6-12 måneders løn i godtgørelse – udover medarbejderens løn – hvis opsigelsen udarbejdes forkert.

Forinden man opsiger en medarbejder, som kan være dækket af særlige beskyttelsesregler, opfordrer Roesgaard Advokater din virksomhed til at søge nærmere rådgivning.