Varsling af ferielukning mellem jul og nytår

10. november 2022

Ønsker din virksomhed at holde ferielukket i dagene mellem jul og nytår, så er det vigtigt, at dette varsles over for dine medarbejdere senest en måned før, at der skal holdes julefri.

Overholder din virksomhed ikke denne frist, så risikerer du at skulle betale løn til dine medarbejdere, selvom der holdes ferie. Det samme vil gøre sig gældende, hvis du ikke har sørget for, at dine ansatte har reserveret ferie nok til julelukningen.

Hvornår skal din virksomhed varsle ferie?

Ferieloven sondrer mellem hovedferie og restferie. Din virksomheds varsling af juleferie følger reglerne om restferie, hvilket betyder, at ferie mellem jul og nytår skal varsles en måned før starten af ferieafholdelsen.

Så ønsker din virksomhed at holde julelukket i perioden 27. december 2022 til og med 2. januar 2023, skal den varsle ferien senest fredag den 25. november 2022, da 24. og 25. december 2022 er lørdag og søndag, og den 26. december 2022 (1. juledag) er en mandag

Særlige situationer, når din virksomhed holder tvungen ferie mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed vælger at holde ferielukket mellem jul og nytår, så er det jeres forpligtelse at sikre, at medarbejderne, i videst muligt omfang, har betalt ferie til gode til de dage, hvor I ønsker at holde julelukket. Har din virksomhed ikke gjort dette, så skal der betales løn til medarbejdere for de pågældende dage.

Alternativt skal der gives feriebetaling på forskud, som din virksomhed efterfølgende kan modregne i medarbejdernes efterfølgende optjening af betalt ferie. Denne mulighed er gældende, når din virksomhed holder lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til jeres juleferielukning, ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, som din virksomhed holder lukket.

Hvis medarbejderen ikke har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til jeres juleferielukning og samtidig ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, som din virksomhed ønsker at holde lukket, så må medarbejderen selv betale for den tvungne ferielukning.

Efter ferieloven skal din virksomhed så vidt muligt forsøge at imødekomme dine medarbejderes ønske om placeringen af ferie – naturligvis under hensyn til din virksomhedsdrift. Det kan derfor være en god idé, at du forsøger at afstemme din virksomheds ønsker til ferie med dine medarbejderes forventninger.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker råd, er du naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for nærmere sparring omkring dine medarbejderes ferieafholdelse.

Skrevet af:

Advokat