Vi tilbyder et andet arbejdsliv for vores advokater

15. maj 2024

Jacob Moltke Hoff har arbejdet sammen med Peter Agentoft siden 2018 og var med fra starten af Agentoft Advokater i 2021 og nu i Roesgaard Advokater, og han fortæller, at det gode ved jobbet er “fede opgaver, åbenhed, fleksibilitet og den flade struktur på kontoret”.

Uformelle professionelle
At være et ungt advokatkontor giver én mulighed for at skabe sin egen identitet, og hos os er der et ønske om at gøre tingene lidt anderledes – også når det kommer til stil: “Vi gør en pli ud af at være kundens mand, at forstå kunden og kundens branche. På den måde kan vi være kommercielle og bidrage med noget værdiskabende. Vi laver ikke en snørklet, forkromet raketløsning, hvis ønsket og behovet kan dækkes forsvarligt ind med en svæveflyver.”

“Vi er ikke bare dygtige; vi vil også være relaterbare over for kunden og agere i øjenhøjde, og det er netop relationen til kunden, der er grundlaget for Roesgaard Advokater. Vi er en del af kundens hold. Vi siger aldrig, “hvad kan du gøre?”, men “hvad kan vi gøre – sammen?”. Derfor er vi også ofte uformelle i det daglige, og vi kan sagtens finde på at troppe op til et møde iført jeans og skjorte – medmindre vi ved, at kunden forventer noget andet”, fortæller Jacob.

Flad struktur og kommunikation på tværs
At være et uformelt advokatkontor kommer til udtryk over for kunder, men også internt i virksomheden. Det er ikke unormalt i advokatbranchen med hierarkisk kommunikationsspor: Lidt karikeret, at en advokatfuldmægtig går til en advokat, som går videre til senioradvokaten, som slutteligt går til en partner.

“Det der er anderledes her end andre steder er åbenheden, omgangstonen og den flade struktur. Du skal ikke være bange for at tage fat i kollegaer, HR eller partnerne”, forklarer Jacob.

Kommunikationen er åben og sker på tværs af faggrupper og anciennitet, hvor alle hjælper alle, og Jacob uddyber, at det handler om at allokere ressourcerne dér, hvor der er brug for dem: “Vi skal tale sammen. På den måde kan vi rigtigt mange ting. Hvis der er nogen, der har ekstra kapacitet i en periode, kan alle trække på den persons ressourcer, og hvis nogen i en periode har ekstra brug for hjælp, sætter vi ind på dét. Vi har en rigtig god ressourcefordeling”.

Et arbejdsliv der passer til ens privatliv
En norm i advokatbranchen er den ofte meget lange arbejdsuge – en kultur som vi gør op med. Her er arbejdet i høj grad båret af lyst og pligt, frihed under ansvar og medarbejdernes egne ønsker, så man får mulighed for at brænde igennem på egne præmisser. Der er en anderledes forventningsafstemning og åbenhed omkring arbejdstid, arbejdsplads og fritid, fortæller Jacob og uddyber:

“Løbende afstemmer vi behov og ønsker på begge sider fremfor kun at stille krav om fakturerbare arbejdstimer, at man er på sin plads og i øvrigt skal være tilgængelig 24 timer i døgnet. Det er langt fra alle, der synes, at det er det fedeste arbejdsliv. Folk er forskellige, og det har vi fokus på.

Vores virksomhed bygger på åbenhed og dialog med tillid til den enkelte medarbejder. Vi vil have passionerede medarbejdere, der brænder igennem internt og hos kunderne.

Normen er ikke en arbejdsuge på 50-60 timer. Dem der trives med dét skal selvfølgelig have muligheden, men der er ingen, der bliver set skævt til, hvis de ønsker fast arbejdstid på 37 timer eller en deltidsstilling.

Næsten alt kan lade sig gøre, hvis man er åben og realistisk. Uanset om ens fokus er tid til familie, en partnerdrøm eller begge dele, så finder vi et godt snit sammen. Det er lysten, der driver værket hos Roesgaard Advokater.