Agentoft Advokater og Roesgaards juridiske afdeling bliver til Roesgaard Advokater

5. september 2022

Agentoft Advokater driver i dag et advokatkontor med ni medarbejdere med 100 % fokus på erhvervslivet – inden for bl.a. selskabsret, M&A, fast ejendom, ansættelsesret, udbudsret, entrepriseret samt håndtering af tvister.

Roesgaards juridiske afdeling består af seks medarbejdere, som ligeledes – sammen med resten af Roesgaards revisorer og rådgivere – har fokus på erhvervslivet, primært inden for skatte- og afgiftsområdet, generationsskifte samt M&A.

Både Agentoft Advokaters advokater og Roesgaards juridiske afdelings jurister har erfaring fra nogle af landets førende og største advokatkontorer og revisionshuse.

Vi samler vores juridiske kapacitet og høje faglighed i advokatfirmaet Roesgaard Advokater til gavn for nuværende og fremtidige kunder. Den nye konstellation gør os i endnu højere grad i stand til at yde juridisk full service-rådgivning til vores kunder. Dette, kombineret med et strategisk samarbejde med Roesgaards revisorer og rådgivere, udvider vores rådgivningspalette yderligere.


Jens Roesgaard udtaler:

”Vi har arbejdet sammen med Peter Agentoft i mange år og anerkender hans kommercielle indsigt, forretningsmæssige forståelse og kompetencer. Samtidig har vi samme mindset, så han er den oplagte advokat at indgå et strategisk samarbejde med til gunst for både hans og vores kunder – omend vi indtil videre fortsat er nødsaget til at holde advokat- og revisionsforretningerne adskilt både ejerskabsmæssigt, økonomisk og lavpraktisk.”


Peter Agentoft udtaler:

”Vi har i Agentoft Advokater oplevet, at der er et stort behov for at have særligt skatteeksperter knyttet til den juridiske rådgivning og et godt samarbejde med de til sagerne knyttede revisorer. Hermed tager vi et kvantespring frem, som ville have taget et årti at opnå ved organisk vækst. Samtidig får vi med det strategiske samarbejde med Roesgaard kompetencer inden for rådgivning, revision og management consulting, som også kan være med til at løse vores kunders opgaver.”


Advokatteamet samles i det advokatselskab, som Peter Agentoft har drevet siden 1. april 2021. Agentoft Advokater P/S skifter således navn til Roesgaard Advokater P/S.

Peter Nordentoft og Christian Grønlund Nielsen udtræder som partnere i Roesgaard og indtræder i stedet som partnere i Roesgaard Advokater P/S. De udgør sammen med Peter Agentoft partnergruppen, som ligeledes er den fulde ejerkreds.

Roesgaards nuværende juridiske medarbejdere med advokatbestallinger deponeret får disse udleveret. Vi står til en begyndelse med et team på 15 medarbejdere med ambitionen om at være over 20 i løbet af et par måneder. Teamet kan rådgive inden for de områder, erhvervsdrivende har behov for fra selskabsret, skatte- og afgiftsret, generationsskifte, køb og salg af virksomheder, fast ejendom, ansættelsesret, udbudsret, entrepriseret og generel erhvervsret samt håndtering af tvister, retssager og proces.