Ansættelsesret

Alle virksomheder kan stå overfor juridiske udfordringer vedrørende deres medarbejdere.

Ansættelses- og arbejdsretten er et omfattende område, som er kendetegnet ved at være i konstant udvikling gennem ny lovgivning eller retspraksis. Retsområdet kan derfor være svært for arbejdsgivere at navigere i, og en overtrædelse af de gældende regler kan potentielt have store økonomiske konsekvenser.

Roesgaard Advokater har flere års erfaring og rådgiver løbende nationale og internationale virksomheder samt lønmodtagere om bl.a.:

 • Ansættelsesforhold, herunder ansættelseskontrakten, personalehåndbogen og GDPR
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Lønmodtagerrettigheder (ferie, sygdom, barsel og væsentlige vilkårsændringer)
 • Udarbejdelse af advarsler, opsigelser og bortvisninger
 • Beskyttelse af forretningshemmeligheder og håndtering af medarbejderes konkurrerende aktiviteter under og efter ansættelse
 • Direktørforhold, herunder direktørkontrakten
 • Udarbejdelse af incitamentsprogrammer, herunder bonusaftaler, fantomaktieordninger og warrantprogrammer
 • Forhandling af overenskomst og håndtering af overenskomstkrav
 • Medarbejderforhold ved virksomhedsoverdragelser
 • Ind- og udstationering og outsourcing
 • Gennemførelse af advokatundersøgelser
 • Håndtering af tvister ved de danske domstole, voldgift eller arbejdsretten

Den løbende udvikling af ansættelses- og arbejdsretten medfører, at virksomheder med jævne mellemrum bør sikre sig, at ansættelsesretlige dokumenter som ansættelseskontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler og personalepolitikker er ajourført i henhold til gældende lovgivning.

Roesgaard Advokater udarbejder løbende nyheder om ansættelsesretten. Du kan desuden finde guides til din virksomhed vedrørende medarbejderforhold.

Har du brug for sparring og rådgivning i relation til HR og ansættelses- og arbejdsretten, kan du kontakte:

Christoffer Seeberg Dichmann
Advokat
41 11 99 27
csd@roesgaardadvokater.dk

Hvad kan vi hjælpe med?