Fast ejendom

Ejendomsbranchen er et marked, som i de sidste mange år er blevet gradvist mere komplekst. Dette gælder stort set alle parametre, herunder bl.a. indenfor økonomi, skat, afgifter og jura. Vi opbygger og udvider derfor kontinuerligt vores viden om ejendomsbranchen, hvilket  i vores optik er en forudsætning for at kunne levere anvendelig rådgivning i øjenhøjde.

Vi fungerer som kommerciel og juridisk rådgiver inden for fast ejendom generelt, herunder bl.a. indenfor ejendomstransaktioner (køb/salg), projektudvikling, erhvervs- og boliglejeret, miljø- og planforhold, øvrige offentligretlige regler vedrørende fast ejendom, samt generel tvistløsning. Vi har med andre ord en bred viden indenfor disciplinen fast ejendom, mens vi samtidig har fokus på specialisering.

Vi kan tilbyde bistand i hele processen, herunder vedrørende alt lige fra de indledende forhandlinger til de afsluttende formaliteter. Vi sikrer i den forbindelse vores kunder et fleksibelt og dedikeret rådgivningsforløb, hvor vi afsætter den nødvendige tid til alle sagens faser, således at sagens parter kommer sikkert og rettidigt i mål.

Vi rådgiver såvel etablerede som nytilkomne aktører indenfor ejendomsbranchen, hvor vi ikke kun ser på selve transaktionen/overdragelsen, men også på hvordan det passer ind i den eksisterende struktur og/eller portefølje hos vores klient. Selvom vores geografiske udgangspunkt er Horsens, kommer vi via vores rådgivning i berøring med ejendomme placeret på tværs af Danmark, da vores kunder og ejendommene således også ofte er lokaliseret mange forskellige steder i Danmark. I forbindelse med vores rådgivning har vi bl.a. erfaring med at håndtere offentlige myndigheder, private bygherrer/investorer/developere samt øvrige private aktører og relevante private rådgivere.

Vi rådgiver om både regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske forhold, herunder om:

  • Salg af ejendomsselskaber (Real Estate M&A)
  • Strukturering af udviklingsprojekter
  • Strukturering af ejerskab til ejendomme
  • Køb og salg af erhvervsejendomme
  • Regnskabsmæssig og skattemæssig værdiansættelse af ejendomme
  • Generationsskifte af fast ejendom
  • Interessentskabskontrakter og samejeoverenskomster
  • Forældrekøb
  • Anpartsprojekter

Hvad kan vi hjælpe med?