Entrepriseret

Vi er med under alle stadier af byggeforløbet – gerne allerede før kontraktindgåelse. Entreprisekontrakter kan være lange, snørklede tekster med mange fælder og faldgruber, hvorfor det er en god idé at have en af vores specialister med på råd, før byggeriet går i gang. Derudover er vi en konstruktiv løbende sparringspartner under byggeriet, for at sikre byggeriets fremdrift, det juridiske overblik og imødegå senere tvister.

Som eksempel kan vi bistå med følgende:

  • Udarbejdelse og indgåelse af entreprisekontrakt og tilknyttede dokumenter
  • Aktiv deltagelse undervejs i byggeforløbet, f.eks. deltagelse i byggemøder
  • Syns- og skønssager for Voldgiftsnævnet og de almindelige domstole
  • Førelse af rets- og voldgiftssager
  • Udvikling af kundernes kendskab til og håndtering af entrepriseretlige regler

Vi har endvidere stor erfaring med løsning af tvister i alle byggeriets etaper, hvis de måtte opstå. Det er kendetegnende for entreprisetvister, at konfliktniveauet er højt og behovet for effektive, hurtige løsninger er stort. Vores brancheindsigt og erfaring gør, at vi kan bidrage med løsningsorienteret rådgivning og konflikthåndtering, der skaber fremdrift i parternes samarbejde og byggesagen generelt.

Sommetider er parternes tvist uløselig, og det bliver nødvendigt at gå rettens vej. I det tilfælde har vi stor erfaring med førelse af entreprisesager for både voldgiftsretten og de almindelige domstole.

Derudover holder vi uddannelsesoplæg om AB, ABR og ABT for bl.a. entreprenører og rådgivere.

Vi rådgiver både store og små virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen på specialistniveau. Vi har et indgående kendskab til byggebranchens problematikker og den nyeste udvikling indenfor området, og vi repræsenterer en række lokale og landsdækkende entreprenører og rådgivere.

Hvad kan vi hjælpe med?