Anti-korruptionspolitik

Anti-korruption i Roesgaard Advokater
Roesgaard advokater er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for integritet, etik og ansvarlighed i alle aspekter af vores arbejde. Vores anti-korruptionspolitik er designet til at sikre, at vores medarbejdere og partnere handler i overensstemmelse med gældende love og regler og i tråd med vores værdier. Politikken sigter mod at forebygge, identificere og håndtere enhver form for korruption eller uetisk adfærd.

Nultolerance over for korruption
Roesgaard advokater opererer med nultolerancepolitik over for alle former for korruption, herunder bestikkelse, ulovlig indflydelse og økonomisk kriminalitet. Enhver form for korruption vil blive mødt med alvorlige sanktioner, herunder disciplinære foranstaltninger, retslige skridt og muligvis opsigelse.

Adfærdskodeks
Alle medarbejdere, partnere og ledere skal overholde vores adfærdskodeks, der beskriver forventet adfærd og etiske standarder. Dette omfatter respekt for loven, gennemsigtighed, retfærdighed og ærlighed i alle transaktioner og beslutninger.

Uafhængighed og objektivitet
Vi sikrer uafhængighed og objektivitet i enhver handling og beslutning, vi foretager. Vi undgår situationer, hvor der kan opstå konflikter mellem vores personlige interesser og firmaets interesser, og vi prioriterer altid det bedste for vores klienter.

Gave- og underholdningspolitik
Roesgaard Advokater har en klar politik for gaver og underholdning, der sikrer, at disse ikke påvirker eller opfattes som en måde at påvirke beslutninger på. Alle medarbejdere og partnere skal følge retningslinjerne for accept og rapportering af gaver og underholdning.

Tredjepartsforhold
Vi vælger vores partnere, leverandører og samarbejdspartnere omhyggeligt og sikrer, at de deler vores forpligtelse til integritet og anti-korruption. Der etableres passende procedurer til at vurdere og overvåge risikoen for korruption i forbindelse med tredjepartsforhold.

Rapportering og undersøgelse
Alle medarbejdere opfordres til aktivt at rapportere enhver mistanke om korruption eller uetisk adfærd til ledelsen. Alle rapporter vil blive behandlet fortroligt, og der vil blive foretaget en grundig undersøgelse af påstandene.

Træning og bevidsthed
Roesgaard Advokater vil regelmæssigt træne sine medarbejdere og partnere i vigtigheden af anti-korruptionspolitikken og opdateringer i relevante love og forskrifter. Dette skridt er designet til at øge opmærksomheden omkring korruptionsrisici og sikre, at alle er i stand til at identificere og rapportere eventuelle potentielle problemer.

Konsekvenser af overtrædelser
Overtrædelse af anti-korruptionspolitikken kan medføre disciplinære foranstaltninger, herunder advarsler, suspendering eller opsigelse. Alvorlige tilfælde kan også medføre retlige skridt og retsforfølgelse.

Roesgaard Advokaters anti-korruptionspolitik er baseret på respekt for og overholdelse af:

  • FN’s Global Compact 10 principper
  • FN’s Menneskerettighedskonvention
  • FN’s Konvention mod Korruption
  • Dansk lovgivning