Selskabs- og erhvervsret

De selskabsretlige regler og deres betydning er vigtige for alle selskaber. Vi er vant til at rådgive om alle typer af spørgsmål vedrørende selskaber på specialistniveau, herunder også i forhold til løbende sparring og opfølgning. Det kan være alt fra stiftelse af et selskab til spørgsmål i relation til den daglige drift, omstrukturering eller afvikling. Vi har stor erfaring inden for selskabsretten, og vi arbejder som et team på tværs af vores specialeområder, hvilket afspejler sig i en både tids- og omkostningseffektiv behandling af vores kunders sager. Vores mål er at skabe værdi for vores kunder gennem vores rådgivning.

Vi rådgiver om alle selskabsformer, herunder bl.a. aktieselskaber, anpartsselskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber. Det gælder også enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber m.fl.

Vi bistår blandt andet med:

 • Stiftelse af selskabsform
 • Rådgivning om ejerstruktur
 • Rådgivning om udbytte og andre udlodninger
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog, interessentkontrakter, forretningsordner mv.
 • Valg og sammensætning af ledelse samt løbende sparring hermed
 • Udarbejdelse af andre relevante dokumenter som ejeraftaler, investeringsaftaler, samarbejdsaftaler mv.
 • Forberedelse, håndtering, gennemførelse af og deltagelse på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
 • Kapitaltilvejebringelse i form af kapitalindskud, aktionærlån, konvertible gældsbreve, selvfinansiering mv.
 • Incitaments- og bonusordninger, herunder options- og warrantprogrammer
 • Selskabsretlige omstruktureringer, koncerndannelser, virksomhedsomdannelser, afviklinger og likvidationer
 • Håndtering af tvister i ejerkredsen
 • Kommercielle kontrakter
 • Køb og salg af virksomhed
 • Etablering af interessentskaber og kommanditselskaber
 • Stiftelse af fonde
 • Fusioner og spaltninger mv.

Vores advokater hjælper også med virksomhedens kontrakter og forretningsdokumenter, herunder f.eks. ved udarbejdelse af:

 • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
 • Konsulentaftaler
 • Kontrakter om køb eller salg af varer og ydelser
 • Politikker til webshops etc.

De mange typer af selskabsretlige modeller har forskellige fordele og ulemper af kommerciel og juridisk karakter. Vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte kundes behov og interesser, når vi rådgiver om selskabsretlige forhold, uanset om du er majoritetsejer eller minoritetsejer.

Vedrørende afvikling af selskaber, rådgiver vi bl.a. med at redde de dele af virksomheden, som kan reddes. Vi rådgiver selskabet, ledelsen og kapitalejerne i det nødlidende selskab gennem processen, og vi sørger ikke mindst for tryghed gennem hele processen, hvor vi gerne påtager os rollen som tovholder.

Vi har en bred brancheindsigt, og vores kunder af både dansk, udenlandsk og international karakter arbejder inden for en lang række forskellige brancher. Vi har på den baggrund etableret et indgående kendskab til, bl.a. lager- og logistik, marketingsbranchen, byggebranchen, fødevareindustrien, medicinalindustrien, m.fl.

Hvad kan vi hjælpe med?