Procesret

Konflikter opstår i alle erhvervsmæssige sammenhænge, og er ofte svære at undgå. Vi søger at løse disse konflikter effektivt, både i tids- og omkostningsmæssig henseende.

Den mest hensigtsmæssige løsning findes sjældent i voldgiftsretten eller ved de almindelige domstole, men viser konflikten sig uløselig, kan en rets- eller voldgiftssag være løsningen.

Vi har stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, hvad enten der er tale om afklaringen af en simpel aftaleretlig uenighed (herunder inddrivelse af pengekrav ved fogedretten eller de almindelige domstole), førelse af komplekse og dokumenttunge sager eller førelse af sager for eller mod offentlige myndigheder.

Vi bistår bl.a. med følgende:

  • Hjælp, sparring og repræsentation i forbindelse med forhandlingssituationer
  • Indledende risikovurdering før sagsanlæg
  • Deltagelse i mediation eller retsmægling, hvor parterne med mediators eller rettens hjælp forsøger at blive enige om en forligsmæssig løsning
  • Assistance i forbindelse med isoleret bevisoptagelse (syn og skøn) forud for en eventuel retssag.
  • Førelse af rets- og voldgiftssager i hele landet

Forinden vi anlægger en rets- eller voldgiftssag, foretager vi altid en gennemgang og vurdering af sagen sammen med kunden, hvor vi bistår med en risikovurdering og en anbefaling i forhold til retssagens udfald.

Det er en grundsten for os, at sager ikke føres for sagens skyld. Vi vil derfor allerhelst inddrages allerede ved aftaleindgåelsen – og helst før indledningen af rets- eller voldgiftssagen. På den måde kan vi ofte hjælpe parterne med at forhandle en aftale på plads, opnå et gensidigt fordelagtigt forlig eller være med til at tilrettelægge strategien, inden parterne indleder en formel rets- eller voldgiftssag. I mange tilfælde kan en fordyrende rets- eller voldgiftssag på den måde helt undgås.

Vi er kendetegnet ved at besidde juridisk specialviden inden for en lang række erhvervsretlige områder. Vi tilbyder dermed vores kunder et dybdegående kendskab til det konkrete retsområde samt en professionel procesbistand i retten.

Vi arbejder til enhver tid målrettet for at sikre vores kunder en pragmatisk og kommerciel løsning, uanset hvilket stadie sagen er på.

Hvad kan vi hjælpe med?