Arbejdsgivers ansvar når en skade sker ved hjemmearbejde

3. januar 2024

Udfører en medarbejder sit arbejde hjemmefra, hvor der sker en skade, så vil tilskadekomsten som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette gælder, uanset hvor i hjemmet, at arbejdet blev udført, da skaden skete.

Dette udgangspunkt gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren har klare betingelser om, hvordan arbejdet skal udføres, og medarbejderen ikke overholdt disse betingelser, da skaden indtraf.

Arbejdsgivers ansvar

Arbejdsskadesikringslovens udgangspunkt er, at en arbejdsgiver bærer ansvaret for skader, der opstår, når en medarbejder er i gang med at udføre sit arbejde, som i udgangspunkt kan ske fra alle steder i hjemmet.

En virksomhed kan dog, via sin ledelsesret, stille krav om, at medarbejderen skal opfylde visse betingelser for at må arbejde hjemmefra. En virksomhed kan på denne måde sætte grænser for, hvor og hvordan arbejdet udføres.

Virksomheden kan således stille krav om, at hjemmearbejdspladsen skal være indrettet efter bestemte retningslinjer, og at der alene må arbejdes fra sådan en særligt indrettet hjemmearbejdsplads. Har medarbejderen ikke overholdt betingelserne på tidspunktet for skaden, vil der være en formodning om, at det er private forhold, som er årsag til, at medarbejderen har udført arbejdet fra et andet sted i hjemmet – dette bærer virksomheden ikke ansvaret for.

Tydelige retningslinjer ved brug af hjemmearbejde

Det er således vigtigt, at virksomheden har tydelige retningslinjer for medarbejderens brug af hjemmearbejde.

Der er tale om tydelige retningslinjer, når betingelserne fremgår af personalehåndbogen, ansættelseskontrakten eller anden kontrakt/politik, som virksomheden har med medarbejderen.

Der er ikke tale om tydelige retningslinjer, hvis virksomheden alene opfordrer eller anbefaler indretning, man generelt henviser til anbefalinger, eller man alene stiller arbejdsudstyr til rådighed.

Roesgaard Advokater anbefaler, at arbejdsgiverne udarbejder tydelige retningslinjer i ansættelseskontrakterne eller personalepolitikkerne, så medarbejderen har kendskab til betingelserne.

Kontakt Roesgaard Advokater, hvis din virksomhed har brug for hjælp til at opdatere ansættelseskontrakterne eller personalepolitikkerne.

Skrevet af:

Advokat