Det er forbudt for virksomheder at opbevare og udlevere lægemidler til ansatte

6. december 2022

I dag stiller mange virksomheder håndkøbsmedicin gratis til rådighed for deres medarbejdere. Det kan for eksempel være Panodil eller hovedpinetabletter, som kan hentes i receptionen eller lignende, hvis behovet opstår.
Din virksomhed skal dog være opmærksom på, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med lægemiddelloven.

Vederlagsfri udlevering af lægemidler

Det følger af lægemiddellovens § 67, at til offentligheden må der ikke vederlagsfrit udleveres lægemidler.

Offentligheden skal i denne forstand forstås som enhver, der ikke er læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske, farmakonom, jordemoder, bioanalytiker, klinisk diætist, radiograf, social- og sundhedsassistent eller studerende inden for et af disse fag.

Det vil sige, at selv mindre grupper af ikke-sundhedsfagligt personale, for eksempel jeres medarbejdere, anses for omfattet af offentlighedsbegrebet.

Det betyder, at der ikke vederlagsfrit må udleveres lægemidler til dine ansatte, hvis de ikke indgår i ovenstående gruppe. Dette medfører altså, at din virksomheds reception ikke må uddele hovedpinetabletter eller lignende til jeres medarbejdere, da dette vil være en vederlagsfri udlevering til offentligheden.    

Vederlagsfri udlevering dækker også over, at din virksomhed dækker jeres medarbejderes omkostninger ved indkøbte lægemidler. Det er således heller ikke tilladt at refundere dine medarbejderes omkostninger til for eksempel håndkøbsmedicin.

Mulighed for dispensation

Hvis din virksomhed ønsker at oplagre, sælge eller udlevere lægemidler, så kan det alene ske med tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis din virksomhed ønsker at udlevere lægemidler gratis til jeres ansatte, så kan der søges om en dispensation fra Sundhedsstyrelsen. Der er dog en snæver adgang hertil, da dispensation, efter lovbemærkningerne, kun gives i specielle tilfælde til en afgrænset målgruppe, hvor der er et anerkendelsesværdigt formål.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater.

Skrevet af:

Advokat