Er der indgået en aftale om ekstraarbejder?

23. juni 2022

Vi ser det ofte – parterne er uenige om, hvorvidt der er indgået en aftale om ekstraarbejder. 

Bygherre har i sin kontrakt indskrevet, at ekstraarbejder udelukkende honoreres, såfremt der foreligger en underskrevet og godkendt aftaleseddel. Arbejdet går i gang, og der indgås aftaler om ekstraarbejder, både på mail, mundtligt på byggepladsen – og også delvist på underskrevne og godkendte aftalesedler.

Efterhånden som projektet skrider frem, spidser økonomien til – og der har måske været flere ekstraarbejder, end bygherre havde forventet.

Bygherren afviser derfor nu entreprenørens opkrævninger på ekstraarbejder, og henviser til kontrakten, og bestemmelsen om, at de kun honoreres, såfremt der foreligger en godkendt, underskrevet aftaleseddel. 

Men kan bygherre uden videre det?

Svaret er nej.

Når bygherre tidligere har betalt ekstraarbejder, der har været aftalt via mails eller mundtligt, har han med sine handlinger fraveget bestemmelsen i kontrakten, hvorfor den ikke kan påberåbes som en gyldighedsbestemmelse for ekstrakrav fremadrettet.

Bestemmelsen er dermed udelukkende en bevisregel, der skærper entreprenørens bevis for, at der er indgået aftale – men bygherren kan ikke blot afvise entreprenørens krav.

Uanset ovenstående råder vi jer til at få tingene på skrift.

Vi er med på, at det kan virke unyttigt og tidskrævende – og mange siger også til os, at de ikke vil ”belemre modparten med alle de skriv”. Men faktum er bare, at det sparer alle parter for en masse unødige diskussioner senere i processen. Om man bekræfter et ekstraarbejde eller en aftale på mail eller sms, er lige godt – men væn jer til at sende en (kort) besked, såfremt I indgår en aftale på byggepladsen eller over telefonen.

Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning eller sparring.

Skrevet af:

Advokatfuldmægtig

Udbuds- og entreprisespecialist