Flere medarbejdere indberetter til Den Nationale Whistleblowerordning

23. april 2024

I slutningen af 2021 etablerede Datatilsynet en whistleblowerordning, som håndterer indberetninger om alvorlige forhold og lovovertrædelser, som medarbejdere får kendskab til gennem deres arbejde.

En opgørelse over indberetninger for 2023 viser, at der er sket en stigning i indberetninger på næsten 30 % sammenlignet med 2022. Samtidig viser opgørelsen, at antallet af indberetninger vedrørende databeskyttelse er faldet til ca. 1/3, hvorimod der er sket en stigning i indberetninger om psykiske arbejdsmiljøer til Datatilsynet.

Opgørelsen tyder på, at medarbejderne ikke anvender virksomhedens interne ordninger til at indberette. Det kan skyldes flere årsager, f.eks. at:

  • medarbejderne ikke kender de interne ordninger,
  • medarbejderne ikke er trygge ved at bruge intern ordning, eller
  • at medarbejderne bruger en ekstern ordning, da virksomheden ikke har en ordning – f.eks. fordi virksomheden har under 50 ansatte.

Overvejelser for virksomheder

Det kan være problematisk for virksomhederne, at medarbejderne vælger at foretage eksterne indberetninger, da det kan være hensigtsmæssigt, hvis virksomhederne selv kan håndtere indberetningerne om det psykiske arbejdsmiljø eller andre alvorlige forhold, uden at Datatilsynet skal involveres.

Ved interne indberetninger kan virksomhedernes interne processer og ressourcer blive anvendt. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne får gjort deres medarbejdere opmærksom på interne whistleblowerordninger og skaber tryghed for medarbejderne i forhold til at indberette.

Virksomhederne er samtidig forpligtet til, efter whistleblowerloven, at opfordre medarbejdere til at indberette internt, hvis overtrædelsen mest effektivt kan håndteres internt, og hvor det er uden risiko for repressalier.

Virksomheder bør samtidig overveje, om deres whistleblowerordning og whistleblowerenhed er sammensat hensigtsmæssigt og fremgår som upartisk. Det er i den anledning oplagt, at der i virksomhederne udarbejdes interne retningslinjer for håndtering og opfølgning af indberetninger.

Virksomheder med under 50 medarbejdere

Det er også relevant for virksomheder med under 50 medarbejdere at overveje, om der skal etableres en whistleblowerordning, uagtet at virksomheden ikke er forpligtet hertil. På den måde sikrer virksomheden sig på bedste vis, at indberetninger om alvorlige forhold håndteres internt.

Du er velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater, hvis du ønsker rådgivning i forhold til håndtering af indberetninger, eller hvis du ønsker etablering af en whistleblowerordning med lave implementerings- og driftsomkostninger.

Skrevet af:

Advokat