Gaver mellem ugifte kan give skattesmæk

14. februar 2024

I forbindelse med valentinsdag er der mange par, der betænker hinanden med gaver. Mens sådanne gaver kan forsøde tilværelsen, skal man passe mere på med de gaver, man som par kan komme til at give hinanden i dagligdagen som led i fælles indkøb eller bidrag til hinandens økonomi.

Mens gaver mellem ægtefæller, herunder personer i registreret partnerskab, er fritaget for både skat og gaveafgift, forholder det sig nemlig anderledes for kærester og ugifte samlevende.

Ugifte samlevende kan efter to år med fælles bopæl give hinanden gaver på op til 74.100 kr., uden at der skal betales gaveafgift. Ved gaver over denne bundgrænse skal der imidlertid betales gaveafgift med 15 pct. af det beløb, som overstiger den afgiftsfrie bundgrænse.

Gaver er, i den sammenhæng, alle overførsler af formuefordele fra en samlever til den anden.

Samlevende der endnu ikke har boet sammen i to år og ikke-samlevende kærestepar er ikke omfattet af gaveafgiftsreglerne. Disse personer er derfor skattepligtige af gaver og skal betale almindelig indkomstskat af gavens værdi.

Ugifte par skal derfor være påpasselige med at afholde udgifter for hinanden.

Et eksempel på en afgifts- eller skattepligtig gave kan være kontante overførsler, som ligger ud over, hvad der kan anses for normalt underhold i giverens hjem. For ikke-samlevende kærestepar anses overførsler til den ene parts underhold for at være skattepligtige gaver.

Et andet eksempel er afholdelse af større udgifter i forbindelse med f.eks. køb af hus eller bil, hvor den ene part betaler mere end den anden, og det ikke afspejles i ejerforholdene. Hvis en part f.eks. lægger en større udbetaling på en fælles lejlighed end den anden, og dette ikke er udtryk for et lån mellem parterne, vil den formueoverførsel der sker kunne blive anset for en skatte- eller afgiftspligtig gave.

Lån mellem parterne medfører ikke skatte- eller afgiftspligt. Er der tale om et lån, skal dette dog kunne dokumenteres i form af f.eks. et gældsbrev eller en samejeoverenskomst, ligesom kontooverførsler og betaling af afdrag og renter bør afspejle, at der faktisk er tale om et lån, som skal tilbagebetales.

Det er skatteyderne, som har bevisbyrden for, at en formueoverførsel er et lån og ikke en afgiftspligtig eller skattepligtig gave. Og det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at parterne mundtligt har aftalt eller forudsat, at der er tale om et lån.

Uanset civilstatus er lejlighedsgaver, herunder sædvanlige fødselsdagsgaver, julegaver, og gaver til f.eks. valentinsdag, dog undtaget fra gaveafgift og beskatning.