Har din ejerforening styr på vedtægterne?

10. april 2024

Hvis jeres ejerforening står overfor en vedtægtsændring, et byggeprojekt eller andet, er vi hos Roesgaard Advokater klar til at hjælpe med det juridiske. Vi tilbyder løsningsorienteret rådgivning indenfor alle foreningsrettens discipliners og vil bistå med at finde den løsning, der passer bedst til netop jeres behov.

Ejerforeningens vedtægter
Ejerforeningens vedtægter er det regelsæt, som ejerforeningen skal agere indenfor, og som skal sikre, at ejernes interesser og foreningens anliggender varetages på bedst mulig vis. Ejerforeningen er forpligtet til at overholde reglerne, der oplistes i vedtægterne, og det er derfor vigtigt, at ejerforeningens medlemmer har helt styr på, hvilke muligheder og begrænsninger vedtægterne indeholder.

Hvis ikke der er aftalt andet, er det normalvedtægten for ejerforeninger, der gælder. Det er en generisk løsning, som ikke nødvendigvis passer til alle ejerforeninger – f.eks. hvis der er aftalt særskilt vedligeholdelse for vinduer, eller nogle lejligheder har altaner. Det sker derfor jævnligt, at ejerforeningens medlemmer bliver uenige om, hvordan udvalgte punkter i vedtægterne skal fortolkes, og det bliver besværligt at finde en mindelig løsning. For at undgå den slags situationer anbefaler vi, at ejerforeninger en gang imellem får opdateret vedtægterne med juridisk bistand, så de er tilpasset den enkelte ejerforenings aktuelle situation.

Går du med tanker om køb af ejerlejlighed?
Allerede inden køb af ejerlejlighed er det vigtigt få et indblik i ejerforeningens vedtægter, da man ved købet bliver omfattet af foreningens gældende vedtægter. Eksempler er, hvis vedtægterne indeholder en begrænsning af ejernes råderet, så du f.eks. ikke må udleje lejligheden, eller der er aftalt en udvidet vedligeholdelsesforpligtelse for den enkelte lejlighed. Der er en masse forskellige punkter, der er værd at holde sig for øje, når der skal købes lejlighed. Hos Roesgaard Advokater kan vi guide dig igennem købsprocessen, så du finder den lejlighed, der er mest optimal til dine ønsker og behov.

Vi er klar til at hjælpe
Hvis du godt kunne bruge en hjælpende hånd med det juridiske arbejde, er vi hos Roesgaard Advo-kater klar til at hjælpe.

Vi kan bl.a. hjælpe med:
• Udarbejdelse af vedtægter
• Opdatering af vedtægter
• Rådgivning i forbindelse med køb af ejerlejlighed
• Afholdelse af generalforsamlinger
• Tinglysningsmæssige dispositioner
• Generel rådgivning om foreningsretlige problemstillinger