Hvordan håndterer din virksomhed sygdom hos jeres medarbejdere?

3. februar 2023

Din virksomhed bør som arbejdsgiver være opmærksom på, hvordan I skal forholde jer, hvis jeres medarbejder bliver syg.
Hvis din medarbejder bliver syg, er det en lovlig fraværsgrund. Det vil sige, at din medarbejder har ret til at blive hjemme, hvis vedkommende vurderes at være uarbejdsdygtig grundet sygdommen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at før medarbejderens sygefravær anses for en lovlig fraværsgrund, så skal din medarbejder sygemelde sig og dokumentere sin sygdom. Dette skal ske efter de retningslinjer, som I har fastlagt i din virksomhed.

Nedenfor finder du nærmere information om de mest almindelige problemstillinger, som opstår, når der er sygdom hos dine medarbejdere. Du er naturligvis velkommen til at kontakte Roesgaard Advokater for sparring herom.

Hvornår og hvordan skal din medarbejder melde sig syg?

Din medarbejder har pligt til at give besked hurtigst muligt, hvis vedkommende ikke kan møde på arbejde grundet sygdom.

Det afhænger af de retningslinjer, som I har fastsat i din virksomhed, i forhold til hvordan og hvornår din medarbejder skal melde sig syg. Det er derfor vigtigt, at din virksomheds retningslinjer er klare.

Retningslinjerne kan skrives ind i medarbejderens ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen. Her kan der blandt andet tages stilling til, om der skal sygemeldes telefonisk eller skriftligt – og hvornår på dagen det skal ske.  

Roesgaard Advokater kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde en sygefraværspolitik. Kontakt os gerne for nærmere rådgivning.

Hvis din medarbejder glemmer at melde sig syg

Hvis din medarbejder glemmer eller undlader at melde sig syg, så anses den manglende tilstedeværelse på arbejdspladsen for ulovlig. Dette kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser for din medarbejder.

Hvis du ønsker at give din medarbejder en advarsel eller en opsigelse, fordi vedkommende ikke har sygemeldt sig korrekt, så er det vigtigt, at din virksomhed kan dokumentere, at medarbejderen ved, hvad vedkommende skal gøre i tilfælde af sygdom.

Det er også vigtigt, at din virksomhed er konsekvent, når det kommer til medarbejderens manglende eller forkerte sygemeldinger.  

Dokumentation for din medarbejders sygdom

Din virksomhed har ret til at se dokumentation for din medarbejders sygdom. Du er dog nødsaget til at anmode om dokumentation herpå, da din medarbejder ikke er forpligtet til at fremskaffe dokumentation for deres sygemelding.

Der er forskellige muligheder, når din virksomhed ønsker dokumentation for, at din medarbejder er syg. De mest almindelige er:

Tro- og loveerklæring

Din medarbejder sætter sin underskrift på, at vedkommendes fravær skyldes sygdom. Din virksomhed skal i den forbindelse give medarbejderen en tro- og loveerklæring, som vedkommende skal underskrive.

Friattest

En friattest kaldes i daglig tale en lægeerklæring. En friattest er en attest, som lægen udarbejder som dokumentation for, at din medarbejder reelt er syg. Friattesten indeholder også et skøn fra lægen over, hvor lang tid medarbejderens sygdom forventes at vare.

Mulighedserklæring

Formålet med mulighedserklæringen er, at din virksomhed, sammen med jeres medarbejder og medarbejderens læge, får udarbejdet en plan for, hvordan medarbejderen kan vende retur til arbejde og får klarlagt eventuelle skånebehov.

Mulighedserklæringen er en todelt blanket. Den første del udfyldes af din virksomhed og medarbejderen i fællesskab.
Denne del skal klarlægge eventuelle funktionsnedsættelser og skånebehov. Det er dog vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på, at man ikke må spørge ind til en konkret diagnose, som din medarbejder har fået. Det er kun medarbejderen, som må give nærmere oplysninger herom.

Den anden del skal udfyldes af din medarbejders læge. Lægen skal blandt andet vurdere de forslag, som din virksomhed og jeres medarbejder har fremsat i forhold til forventninger til funktionsnedsættelserne og skånebehov. Lægen har dog forsat en fri faglig vurdering.  

Hvis din medarbejder ikke afleverer dokumentation for sygdom

Hvis din medarbejder ikke kan fremskaffe dokumentation for sin sygdom, efter at du har bedt om det, så anses din medarbejders fravær ikke længere for lovlig, medmindre der er en rimelig grund til dette.

Hvis din virksomhed ønsker, at dette skal havde ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, så er det vigtigt, at din virksomhed tydeligt har gjort det klart, hvilken dokumentation I har efterspurgt, hvornår medarbejderen skulle havde afleveret dokumentationen, og hvilke konsekvenser den manglende dokumentation har.

Roesgaard Advokater kan være behjælpelig med at vurdere jeres situation, hvis jeres medarbejder ikke har afleveret dokumentation for sin sygdom. Kontakt os gerne for nærmere rådgivning og information herom.

Skrevet af:

Advokat