Generationsskifte

Et generationsskifte handler om at fastlægge rammerne for virksomhedens og ejerkredsens fremtid.

Et godt gennemført generationsskifte bidrager til at sikre både virksomheden, virksomhedens ejer og ejerens familie.


Fremrykket generationsskifte

Et fremrykket generationsskifte kan bl.a. hindre, at virksomheden drænes for likviditet, når der ved en overdragelse af virksomheden skal betales både skat og bo-/gaveafgift.

Et generationsskifte “i levende live” gør det desuden nemmere for den nye generation at videreføre virksomheden, uden at der opstår uenighed. 

Vi rådgiver om fleksible løsninger, hvor der f.eks. kan generationsskiftes formue uden ændring i den bestemmende indflydelse, og hvor både virksomheden og familiens formue sikres bedst muligt.

På den måde kan et generationsskifte gennemføres i flere etaper, så alle kan følge med og samtidig sove trygt om natten.

Vores rådgivning om generationsskifter har fokus på at levere helhedsløsninger, som ikke kun tager højde for de skattemæssige forhold – men også for andre aspekter.

Vores rådgivning om generationsskifte omfatter bl.a.:

  • Vurdering af muligheder og udarbejdelse af oplæg til generationsskiftemodel
  • Værdiansættelse af virksomheden
  • Vurdering af muligheder for skattefri overdragelse med succession
  • Beregning af skatter og afgifter ved generationsskiftet
  • Finansieringsmuligheder
  • Tilpasning af virksomheds- eller ejerstrukturen
  • Indhentelse af bindende svar
  • Udarbejdelse af aftaler med skatteforbehold
  • Gennemgang af relevante familie- og arveretlige forhold, herunder ægtepagter og testamenter


Hvad kan vi hjælpe med?