Incitamentsaflønning 

Et incitamentsprogram kan bidrage til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Med en incitamentsordning kan virksomheden således belønne medarbejderne for at opnå de ønskede resultater.

Hos Roesgaard kan vi hjælpe med at skræddersy og implementere en incitamentsordning, så den passer til din virksomhed og dens strategi.

En incitamentsordning kan omfatte både direktion, bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, udvalgte nøglemedarbejdere, alle medarbejdere og grupper af medarbejdere i virksomheden.

Visse incitamentsordninger er skattebegunstigede, sådan at beskatning kan udskydes eller undgås helt eller delvist. Samtidig er bonusser og aktieløn mv. omfattet af særlig ansættelsesretlig regulering.

Valget af ordning skal derfor ske ud fra både økonomiske, kommercielle, skattemæssige og juridiske forhold, herunder medarbejdernes finansiering.

Vi hjælper med valg og udformning af incitamentsprogrammer, herunder:

  • Medarbejderaktier
  • Tegningsoptioner (warrants)
  • Aktieoptioner (køberetter)
  • Aktiekøbsordninger
  • Bonusordninger
  • Fantomaktier
  • Konvertible gældsbreve

Vi sikrer, at der tages højde for både skattemæssige, selskabsretlige og ansættelsesretlige forhold, herunder i form af justering af ansættelsesbeviser eller udarbejdelse af ejeraftaler med medarbejderaktionærer.

Hvad kan vi hjælpe med?