Moms og afgifter

Moms og afgifter udgør en væsentlig del af statens skatteindtægter og dermed også en meget betydelig del af de skatter og afgifter, som betales af virksomhederne. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens forretningsgange vedrørende moms og afgifter er korrekte og opdaterede.


Vores rådgivning om moms og afgifter omfatter bl.a.:

 • Vurdering af momspligt og momsfritagelser
 • Moms ved international handel
 • Moms ved salg og udlejning af fast ejendom
 • Moms ved virksomhedsoverdragelser
 • Opgørelse af momsfradrag og momsreguleringsforpligtelser
 • Fradrag for tab på debitorer
 • Lønsumsafgift
 • Tinglysningsafgift
 • Energi- og miljøafgifter, herunder el- og vandafgift
 • Afgiftsgodtgørelse
 • Andre punktafgifter samt spilafgift
 • Told

Vi hjælper desuden virksomheder med:

 • Momsregistreringer, herunder frivillig registrering og fællesregistrering
 • Momsangivelser og momsafstemning
 • Fakturakrav
 • Indhentelse af bindende svar
 • Indhentelse af bindende tarifoplysninger
 • Førelse af sager om moms og afgifter.

Vi tilbyder moms- og afgiftsreview for at afdække fejl og mangler i håndteringen af skatter og afgifter, så risikoen for efteropkrævninger, bøder og skattesager reduceres. Et moms- og afgiftsreview kan samtidig bidrage til at optimere din behandling af moms og afgifter.

Hvad kan vi hjælpe med?