Omstruktureringer

Ejerstrukturen i en virksomhed er en dynamisk størrelse, der bør udvikle sig i takt med virksomheden og dens ejere.

Strukturen er blandt andet bestemmende for ejernes hæftelse og for den juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige behandling af virksomheden.

Valget af ejerstruktur bør derfor løbende vurderes konkret ud fra virksomhedens forhold.

En omstrukturering kan sikre en mere hensigtsmæssig struktur, herunder ved at begrænse risikoen og skabe mulighed for skattefri udbytter og skattefrit aktiesalg.

Vi hjælper med alle former af omstruktureringer, herunder:

  • Virksomhedsomdannelser af personligt ejede virksomheder til selskaber
  • Etablering af holdingstrukturer ved aktieombytning
  • Etablering af datterselskaber ved tilførsel af aktiver
  • Etablering af søsterselskaber ved spaltninger
  • Sammenlægning af selskaber ved fusioner
  • Omdannelse af selskaber fra ApS til A/S eller omvendt
  • Omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskaber (ApS)

Hvad kan vi hjælpe med?