Persondata (GDPR) og NIS2

Data i dagens digitaliserede samfund har en enorm værdi, og det er afgørende at beskytte den på passende vis. GDPR (General Data Protection Regulation) og NIS2-direktivet (Network and Information Systems Directive 2) er to vigtige reguleringer, der adresserer forskellige aspekter af datasikkerhed og -beskyttelse i EU.

  • GDPR (General Data Protection Regulation): GDPR blev indført i 2018 og fokuserer primært på beskyttelse af persondata. Denne forordning kræver, at organisationer behandler persondata ansvarligt og giver enkeltpersoner kontrol over deres egne data. Dette omfatter regler om samtykke, retten til at blive glemt, databehandleraftaler og meget mere. GDPR sigter mod at beskytte enkeltpersoners privatliv og personlige oplysninger i en digital tidsalder.
  • NIS2-direktivet (Network and Information Systems Directive 2): NIS2-direktivet er en nyere lovgivning, der har til formål at forbedre cybersikkerheden i hele EU. Den fokuserer på beskyttelse af kritisk infrastruktur og samfundskritiske tjenester. Dette inkluderer ting som energiforsyning, sundhedsvæsen og transport. Målet med NIS2 er at sikre, at disse tjenester forbliver tilgængelige og fungerer – selv i tilfælde af cyberangreb eller andre IT-relaterede trusler.

Sammenfattende er GDPR mere rettet mod beskyttelse af persondata og enkeltpersoners privatliv, mens NIS2 fokuserer på beskyttelse af samfundskritiske tjenester og infrastruktur mod cyberangreb og andre trusler. Begge reguleringer er vigtige for at opretholde datasikkerhed og cybersikkerhed i EU, og det er vigtigt for virksomheder og organisationer at overholde både GDPR og NIS2 for at sikre en ansvarlig og sikker anvendelse af data i det digitale landskab.

Hvad kan vi hjælpe med?