Skatteret

Skattelovgivningen er under konstant forandring og bliver stadig mere kompleks. Som skatteyder er det derfor vigtigt at sikre sig, at man hverken snyder i skat eller snyder sig selv.

Vores rådgivning i skatteret omfatter bl.a.:

 • Skat ved etablering af virksomheder og ændring af ejerstrukturer
 • Selskabsskat
 • Beskatning af erhvervsdrivende, herunder virksomhedsordningen
 • Personbeskatning, herunder beskatning af ledelse og hovedaktionærer
 • Beskatning af personalegoder
 • Beskatning af fast ejendom, herunder strukturering af ejendomsprojekter
 • Koncernforhold og sambeskatning
 • Transfer pricing
 • International skatteret
 • Skat ved rekonstruktion og finansiering
 • Indhentelse af bindende svar
 • Skatteproces og førelse af skatte- og afgiftssager
 • Skatte- og afgiftsreview
 • Bistand til selvangivelser og indkomstopgørelser

Vi rådgiver også om alle skattemæssige forhold i forbindelse med:

 • Omstruktureringer
 • Generationsskifter
 • Incitamentsaflønning
 • Køb og salg af virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?