Udbudsret

Vi rådgiver indenfor alle aspekter af udbudsretten, hvad enten der er brug for projektledelse, sparring på juridiske problemstillinger eller konfliktløsning. Vores rådgivning dækker både udbud af varer- og tjenesteydelser samt bygge- og anlæg.

Vi har en stor erfaring indenfor området, og har igennem årene både ydet rådgivning til virksomheder og ordregivere. Ligeledes har vi erfaring med at varetage tvistsager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Eksempler på rådgivning, hvis du er en privat virksomhed:

 • Hjælp til udarbejdelse af tilbudsstrategi, herunder opfyldelse af mindstekrav
 • Gennemgang af udbudsmaterialer og kontrakter
 • Hjælp til afgivelse af tilbud eller kvalitetssikring heraf
 • Gennemgang af tilbudsevalueringen
 • Rådgivning i forbindelse med tvistsager
 • Varetagelse af aktindsigt
 • Varetagelse af klager ved Klagenævnet for Udbud og retssager
 • Opdatering på praksis og undervisning i organisationen

Eksempler på rådgivning, hvis du er ordregiver:

 • Vurdering af udbudspligt
 • Udbudsstrategi
 • Udformning af udbudsmaterialer og kontrakter eller kvalitetssikring heraf
 • Projektledelse i forbindelse med gennemførelse af udbud
 • Vurdering af indkomne tilbud og konditionsmæssighed
 • Tilbudsevaluering og kontraktindgåelse
 • Varetagelse af klager ved Klagenævnet for Udbud og retssager
 • Opdatering på praksis og undervisning i organisationen
 • Opdatering af paradigmer

Roesgaard Advokater rådgiver private virksomheder og offentlige ordregivere indenfor udbudsret.

Hvad kan vi hjælpe med?