Whistleblowerordning

For mange virksomheder nærmer datoen sig, hvor det bliver påkrævet at etablere en intern whistleblowerordning. Hovedmålet er at give medarbejdere og potentielle whistleblowere mulighed for at indberette bekymringer uden frygt for repressalier.

Senest den 17. december 2023 skal virksomheder med 50-249 ansatte have etableret en velfungerende whistleblowerordning. Fra og med 2021 blev det lovpligtigt for virksomheder med 250 eller flere ansatte.

Roesgaard Advokater forstår, at du ønsker at fokusere på at drive din forretning uden at blive overvældet af forskellige compliancekrav. Derfor tilbyder vi en skræddersyet løsning:

Vores ydelser inkluderer:

  • Whistleblowerordningsetablering: Vi opretter en fortrolig og sikker platform, der kan implementeres inden for ét døgn.
  • Whistleblowerpolitikker: Vi sørger for, at din virksomhed overholder både GDPR-lovgivningen og whistleblowerloven.
  • Ordningens administration: Dette inkluderer løbende overvågning, håndtering af indberetninger og frister i overensstemmelse med lovgivningen, samt sikring af fortrolig håndtering af indberetninger og beskyttelse af whistleblowerens identitet.
  • Kommunikation med whistlebloweren: Vi faciliterer kommunikationen og håndteringen af sagerne.

Roesgaard Advokater er her for at give dig ro i maven i forhold til implementering og administration af de nye whistleblowerkrav. Vores whistleblowerløsning er omkostningseffektiv med lave etableringsomkostninger og minimale driftsomkostninger, hvilket gør den relevant for virksomheder, uanset størrelse.

Kontakt os i dag for en nærmere drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig med at etablere en whistleblowerordning og sikre overholdelse af de seneste compliance-krav.

Hvad kan vi hjælpe med?