Medarbejder kunne beholde værktøj ved fratrædelse

29. april 2024

En faglig voldgiftssag har netop taget stilling til, hvorvidt en medarbejder skulle tilbagelevere værktøj mv., da medarbejderen fratrådte sin stilling.

I den konkrete sag fik medarbejderen udleveret værktøj af virksomheden, og medarbejderen anskaffede sig også værktøj, som blev betalt af virksomheden. Der var også enighed om, at der blev indgået en mundtlig aftale, hvor medarbejderen skulle bruge eget værktøj, som blev erstattet af virksomheden ved nedslibning.

Der var dog uenighed om, hvorvidt aftalen alene gjaldt for håndværktøj, eller om aftalen også omfattede andet værktøj, herunder større el-værktøj, hvorfor der ved medarbejderens fratræden opstod uenighed om, hvem der ejede værktøjet. Virksomheden mente, at alt værktøj, udover håndværktøj, tilhørte virksomheden, hvor medarbejderen mente, at han var berettiget til at beholde håndværktøj og alt andet værktøj.

Sagens afgørelse

Dommeren tilkendegav i sagen, at virksomheden burde have sørget for, at der var klarhed over ansættelsesvilkårene, og at der var styr på, hvilket værktøj der tilhørte virksomheden, som var blevet udleveret til medarbejderen.

Virksomheden skulle have sørget for, at aftalerne blev indgået skriftligt og underskrevet af medarbejderen, ligesom der skulle foreligge bekræftelse på, hvilke værktøjer som var blevet udleveret og afleveret af medarbejderen.

Da der ikke var disse aftaler, skulle virksomheden godtgøre, at medarbejderen have beholdt værktøj, som egentligt var virksomhedens. Da der ikke var entydige forklaringer i sagen, kunne virksomheden ikke løfte sin bevisbyrde, hvorfor virksomheden ikke fik medhold i sagen.

Hvad viser sagen?

Sagen viser, at det generelt påhviler arbejdsgivere at bevise, at en aftale med en medarbejder indeholder det, som arbejdsgiveren påstår. Dette kan bevises ved, at aftalerne laves skriftligt og underskrives af medarbejderen.

Sagen viser også, hvor vigtigt det er, at en virksomhed kan bevise, hvem der ejer det værktøj, som benyttes under ansættelsesforholdet. Kan virksomheden ikke dette, så risikerer virksomheden, at værktøj ikke kan kræves tilbage fra medarbejderen ved fratræden.

Skrevet af:

Advokat