Modernisering af området for offentlige udbud

31. oktober 2023

Simplificering og digitalisering er nøgleord i de seneste ændringer ved den nye gennemførelsesforordning 2022/2303 af 24. november 2022. De nye tiltag i gennemførelsesforordningen betyder, at processen, mht. formularer for offentlige udbud, bliver mere detaljeorienteret og skaber forventning om en hurtigere proces.

Øget fokus på digitalisering

Den digitale bølge er kommet tydeligt til udtryk gennem vedtagelsen af gennemførelsesforordningen 2022/2303 af 24. november 2022. Denne forordning medfører, at de standardformularer for offentlige udbud, som tidligere er blevet anvendt og offentliggjort i Tenders Electronic Daily (TED), bliver udskiftet med digitale standardformularer med betegnelsen eFormsDenne ændring er drevet af et mål på EU-niveau om at digitalisere bekendtgørelsesformularerne. De nye eForms inkluderer 40 bekendtgørelser, og der er tale om opdatering af eksisterende felter, tilføjelse af nye felter og ændringer i selve strukturen af formularerne.

De væsentligste ændringer

Som ordregiver bliver man efter indføringen af gennemførelsesforordningen tillagt flere muligheder. Det bliver f.eks. muligt som ordregiver, ved udbud af rammeaftaler, at angive den anslåede værdi samt rammeaftalens maksimale værdi. Derudover kan ordregiver også angive udelukkelsesgrundene, der finder anvendelse i udbuddet. Udelukkelsesgrundene kan angives allerede i eForm-formularen, hvilket gerne skulle gøre processen mere enkel.

Det er også vigtigt at bemærke, at der er blevet indsat plads til at tage højde for politiske hensyn i udbudsprocessen, såsom miljømæssige hensyn og grønne faktorer.

Før indførelsen af eForms-formatet tog det typisk 2-5 hverdage fra det tidspunkt, hvor en bekendtgørelse blev afsendt, til den blev offentliggjort i TED. Med indførelsen af eForms forventes sagsbehandlingstiden at blive kortere.

Hvornår træder de nye ændringer i kraft?

Den oprindelige plan var, at anvendelsen af eForms skulle være obligatorisk fra den 25. oktober 2023. Imidlertid har Europa-Kommissionen i forskellige sammenhænge meldt ud, at overgangsperioden forlænges, så standardformularerne kan benyttes parallelt med eForms frem til den 31. januar 2024. Selvom der er kommet ekstra tid, anbefales det af Europa-Kommissionen, at eForms så vidt muligt anvendes fra den 25. oktober 2023.

Hvor kan jeg finde mere information?

Hvis de nye regler inden for udbudsretten virker relevante for dig og din virksomhed, er du mere end velkommen til at kontakte os – vi er altid klar til at hjælpe.

Skrevet af:

Udbuds- og entreprisespecialist