Nye ændringer i udbudsloven og tilbudsloven

13. juli 2022

Hvad betyder nye ændringer i udbudsloven og tilbudsloven for bygge- og anlægsbranchen?

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer i kraft, og vi giver jer her et hurtigt overblik over et par af de ændringer, som vi vurderer, har størst betydning for bygge- og anlægsbranchen.

Tilbudslovens § 7 (ny §7a), er blevet opdateret således, at der nu står, at tilbudsgiverne er berettiget til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning af åbningen. Det er således udgået, at tilbudsgiverne skal være til stede.

I Udbudsloven er der indført en forpligtigelse for ordregiverne til at indføre et krav i kontrakten om, at tilbudsgivere skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres.
Kravet finder bl.a. anvendelse på bygge- og anlægskontrakter, der udføres i Danmark, har en værdi over 5 mio. kr. og en varighed på minimum 6 måneder.

Derud over er der indført en række forhold, der har til formål at lette udbudsprocessen, så man undgår det store antal af annullerede udbud. Det er fx blevet lettere at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til udbud.

Skrevet af:

Udbuds- og entreprisespecialist