Skal vi ikke bare håndtere din virksomheds whistleblowerordning?

29. marts 2023

Ny lovgivning betyder, at private virksomheder med mellem 50-249 ansatte bliver forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning inden den 17. december 2023.

Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere og evt. dine samarbejdspartnere skal kunne anmelde din virksomhed uden frygt for repressalier.

Vil du ikke helst bare have fokus på at drive din forretning uden at skulle bekymre dig om diverse compliance-krav? Så har vi her hos Roesgaard Advokater en god løsning til dig:

Vi tilbyder:

  • Etablering af din virksomheds whistleblowerordning på en fortrolig og sikker platform, som kan opsættes inden for ét døgn.
  • Diverse whistleblowerpolitikker, som gør, at din virksomhed lever op til kravene i GDPR-lovgivningen og whistleblowerloven.
  • Administration af ordningen, herunder løbende overvågning og varetagelse af indberetninger og frister, således disse bliver håndteret juridisk korrekt, ligesom vi sikrer en fortrolig håndtering af indberetninger og whistleblowerens identitet.
  • Kommunikationen med whistlebloweren m.v.

Hos Roesgaard Advokater kan vi hjælpe dig, så du har ro i maven omkring implementering og administration af de nye whistleblowerkrav.

Whistleblowerløsningen kan etableres med en lav etableringsomkostning, ligesom den løbende driftsomkostning er minimal. Whistleblowerordningen er derfor også relevant for din virksomhed, uanset om der er færre end 50 ansatte.

Ring til os for at få en nærmere drøftelse af, hvad vi kan tilbyde ift. etablering af en whistleblowerordning.

Skrevet af:

Advokat