Tid til at betale indefrosset grundskyld?

14. februar 2024

Nye regler betyder, at indefrosset grundskyld nu forrentes. Mange boligejere har derfor et rentebærende lån til kommunen, som kan være en fordel at indfri.

Som boligejer betaler man både ejendomsværdiskat til staten og grundskyld til kommunen.

Ejendomsværdiskatten beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien, og grundskylden (kommunal ejendomsskat) beregnes med udgangspunkt i grundværdien.

Nye skatteregler

Med virkning fra 1. januar 2024 er der kommet nye regler om boligbeskatningen.

Med de nye regler følger boligskatten de nye (foreløbige eller endelige) ejendomsvurderinger. De hidtil gældende regler om skattestop og skatteloft er derfor afskaffet.

Samtidig er skattesatserne dog reduceret, sådan at de enkelte kommuner i 2024 forventes at opnå samme skatteprovenu som tidligere.

Har man købt en bolig til overtagelse senest den 31. december 2023, er man desuden omfattet af en skatterabat, som sikrer, at man ikke skal betale mere skatter i 2024 end efter de gamle regler. Denne skatterabat videreføres, så længe man ejer boligen.

Som en særlig overgangsregel gælder det desuden, at grundskylden maksimalt kunne stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Endelig har der siden 2018 været en indefrysningsordning, som betyder, at stigninger i grundskylden har kunnet indefryses som et lån til kommunen, der først forfalder til betaling ved salg af boligen.

Ændret indefrysningsordning med renter

Fra 2024 er den hidtidige indefrysningsordning afløst af en permanent ordning, som betyder, at der nu kan ske indefrysning af stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld på mere end 300 kr.

Som noget nyt opkræves grundskylden via forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og betales derfor som en del af de løbende skatter. Vil man se sin boligskat, skal man derfor logge på TastSelv på www.skat.dk. Indefrysningslån frem til 2024 bliver dog indtil videre i kommunerne.

Medmindre man inden 1. september 2023 har fravalgt indefrysningsordningen, fortsætter den automatisk hos staten, og som noget nyt kommer der nu renter på indefrysningen. Den årlige rente er for 2024 fastsat til 3,57 %. Renten er ikke fradragsberettiget men beregnes med et nedslag på 25 %, svarende til en samlet rente på 2,68 % i 2024.

For pensionister vil reglerne i hovedtræk være de samme som hidtil.

Mulighed for fravalg og indfrielse

Indefrysningslån hæfter på ejendommen men vil til enhver tid kunne fravælges og indfries. Der kommer ikke renter på lånet, hvis man fravælger det inden årets udgang.

Ønsker man ikke at have et lån til kommunen, som trækker renter, kan indefrysningen fravælges på forskudsopgørelsen, som følger:

  1. Log ind på din forskudsopgørelse for 2024 (skat.dk)
  2. Rul ned til “eksisterende ejendomme og grunde”, og tryk på ejendommen
  3. Tryk på “vælg eller fravælg indefrysningslån til betaling af stigninger i din boligskat”
  4. Vælg ”ja” eller ”nej” i feltet “ønskes indefrysningslån til betaling af skattestigninger?”
  5. Tryk på “registrer” nederst på siden
  6. Tryk på “beregn”
  7. Tryk på “godkend”