Øget ventetid ved domstolene skaber behov for innovative løsninger

11. januar 2024

De lange ventetider ved domstolene udgør en betydelig hindring for både virksomheder og enkeltpersoner, når det kommer til at løse tvister. Ventetiderne betyder, at vi skal tænke ud af boksen og finde alternative veje og tilgange.

Status på danskernes retsfølelse
I retssikkerhedsanalysen for 2023 har Advokatsamfundet indsamlet en lang række data fra både private og virksomheder for at undersøge, hvordan danskernes syn har været på retssikkerheden i 2023. Vi har fundet nogle hovedpunkter fra undersøgelsen for at kortlægge, hvordan vi hos Roesgaard Advokater kan hjælpe dig og din virksomhed.

Mange virksomheder opgiver at føre sag
En central konklusion fra undersøgelsen er, at hver femte virksomhed har opgivet at føre en sag ved en domstol, hvilket især skyldes de lange ventetider ved domstolene. Det er selvfølgelig et stort problem, at mange virksomheder bliver nødt til at lade et muligt krav gå til spilde, fordi processen virker uoverskuelig.

Denne problemstilling har tiltrukket politikernes opmærksomhed, og det seneste initiativ fra politisk side er en flerårsaftale for domstolene, hvis formål blandt andet er at sænke de lange sagsbehandlingstider og mindske det massive arbejdspres, som personalet ved domstolene møder i deres dagligdag. Aftalen indebærer et historisk løft for domstolene på ca. 2,3 milliarder kroner i perioden fra 2024-2027. For byretten i Horsens medfører det f.eks., at man fra 1. marts 2024 går fra 7-9 dommere.

Løsningsorienteret rådgivning
Selvom flerårsaftalen medfører, at sagsbehandlingstiden for domstolene mindskes, og de fysiske rammer forbedres, er der fortsat udsigt til lange behandlingstider. Situationen medfører, at vi bliver nødt til at være kreative og løsningsorienterede. Hos Roesgaard Advokater er vores fokus og mål at yde løsningsorienteret rådgivning, der skaber fremdrift og bundlinje for vores kunder. Hvis du har en sag, som du godt kunne bruge juridisk assistance til, så kontakt os endelig – vi er klar til at hjælpe!