Roesgaard Advokaters årsrapport for 2022/23

26. oktober 2023

Hos Roesgaard Advokater forsøger vi at skabe vækst ved at gøre tingene lidt anderledes. Vi finder de bedste løsninger i dialog og med modet til at tage springet. Det vidner årets regnskab om.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret 2022/23 blev et anderledes år end det foregående. Agentoft Advokater blev til Roesgaard Advokater, og nye medarbejdere kom til fra Roesgaards juridiske afdeling. I de 10 måneder, der er gået, siden vi flyttede i nye lokaler med det nye team, har vi været på en vækstrejse uden lige.

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på kr. 8.044.681, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 4.444.681. Det sender et signal om eksistensberettigelsen af et advokatkontor med fokus på erhverv og med særligt blik for kommercielle forhold i trekantområdet, og at vi gør det godt.

Vi ser tilbage på regnskabsåret 2022/23 med tilfredshed og med stolthed over den gode service og de gode løsninger, vi leverer, og taknemmelighed over tilliden fra vores kunder.

Et fælles ansvar
Hos Roesgaard Advokater vil vi gerne tage del i det fælles ansvar, som vores samfund hviler på. Vi har derfor valgt at offentliggøre oplysninger og data om vores ESG -forhold (Environment, Social & Governance), som en del af vores årsrapport. Denne opgørelse er vores første, og vi vil arbejde på at forbedre vores data og på at indhente flere oplysninger til fremtidige målinger.

Et fleksibelt og tidssvarende advokatkontor
Det, der kendetegner arbejdsgangen hos Roesgaard Advokater P/S, er fleksibilitet og effektivitet. Vi har fokus på at skabe løsninger for vores kunder hurtigt, effektivt og med høj faglighed. Vi har en flad organisationsstruktur og en ærlig og direkte kommunikationsform – og det er vi stolte af, og vi oplever, at kunderne sætter pris på det. På den måde er vi i stand til at eksekvere hurtigt og præstere bedre til gavn for vores kunder og vores medarbejdere.

Som et moderne advokatkontor har vi fokus på ordentlige interne forhold: at vores medarbejdere kan have et liv uden for arbejdet, så hverdagen hænger sammen. Det skal give mening for den enkelte medarbejder. Advokatbranchen er ofte præget af meget lange arbejdsuger, men vi har fokus på trivsel som grundlag for vækst uden at give afkald på store ambitioner. På den måde får vi engagerede medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for vores kunder.

Vi tror på, at fleksibilitet og medansvar er vejen til succes og fremtidig vækst, og vi er glade for, at tallene taler deres sprog. Jura er mere end paragraffer. Det er rettesnoren for vækst og en bedre hverdag.

Læs her Roesgaard Advokaters årsrapport.